Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-12-13

Gemeente Hilversum, mediastad in het groen

Zorgen voor nu en werken aan morgen
Met bovenstaand motto leggen we de verbinding tussen onze ambities voor Hilversum in de toekomst en de wensen en behoeftes die op dit moment bij de Hilversummers leven.

De afgelopen jaren is gewerkt aan een fundament waar we Hilversum verder op uitbouwen. Naar elkaar omkijken, goed bereikbare voorzieningen voor inwoners die dat nodig hebben, en veilige buurten vinden wij belangrijk. Het is onze wens dat inwoners voor elkaar zorgen en dat mensen zaken in hun eigen buurt of wijk kunnen regelen. En als het nodig is bieden we zorg of ondersteuning. Maar er is meer: ook toekomstbestendige werkgelegenheid, bereikbare woningen, een duurzame leefomgeving en voorzieningen op het gebied van sport, kunst en cultuur staan hoog op onze agenda.

Als gemeente willen we ín de maatschappij staan, niet ernaast. Hilversum moet een leefbare en veilige stad zijn, waar iedereen zich thuis voelt, waar inwoners zich gewaardeerd voelen en waar mensen zich in hun werk en vrije tijd kunnen ontplooien. Om samen met de Hilversummers op te trekken, blijven we in contact met inwoners, bedrijven en organisaties. Op die manier komen hun zorgen, ideeën en wensen rechtstreeks bij ons terecht.

Opdracht
Algemene omschrijving
Het team Business IT ondersteuning (BIO) van de gemeente Hilversum bestaat uit 25 functioneel beheerders/ regisseurs die de organisatie ondersteunen bij het gebruik van de belangrijkste kernapplicaties. Binnen het domein dienstverlening waar o.a. de systemen voor burgerzaken, vergunningen, toezicht en handhaving worden beheerd zoeken wij wegens het vertrek van een van onze collega beheerders voor de vergunningen applicatie, een tijdelijke invulling van de functie van functioneel beheerder. We zijn daarbij opzoek naar iemand die ons bij het dagelijks beheer van alle applicaties binnen het domein kan ondersteunen. Binnen het domein doe je dat samen met 3 andere functioneel beheerders en een Business IT Regisseur.

Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

 1. Gebruikersondersteuning, servicemanagement, testwerkzaamheden, leveranciers-aansturing voor verschillende applicaties ter ondersteuning van Burgerzaken, Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
 2. Projectondersteuning bij de inrichting van Centric Leefomgeving (CLO) voor de omgevingswet en andere vergunningen. Deze ondersteuning omvat o.a. de inrichting van de applicatie in afstemming met de key users, testen van de inrichting, opstellen van functionele instructies en geven van gebruikerstrainingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar voor minimaal 24 uur per week;
3. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van Centric Leefomgeving voor de omgevingswet en andere vergunningen (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Een maximum uurtarief van €90,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het beheer van een vergunningensysteem (benoem dit duidelijk in het cv)(40 punten);|
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het uitvoeren van functioneel beheer binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv) (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van functionele instructies (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het geven van gebruikerstrainingen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede communicatieve vaardigheden, je kunt goed schakelen in gesprekken met de leverancier (intern en extern) en de klant;
 • Stressbestendigheid bij het oplossen van problemen onder druk;
 • Je redeneert vanuit het proces en vertaalt dit naar mogelijke oplossingen;
 • Resultaatgericht en signaleert tijdig knelpunten. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen:– Wo – Vrij, overige dagen in overleg

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 15 december tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 14 december 2023, in de middag bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie

 • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 13 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 14 december , 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.