Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-16

Organisatie
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de eenheid Informatievoorziening (IV). De eenheid IV maakt onderdeel uit van de afdeling Concernzaken (CZ).

De eenheid IV is verantwoordelijk voor een goed bruikbaar, beheersbaar, veilig en betaalbaar IT-landschap van de gehele provincie. Het uitwerken van beleid, kaders en richtlijnen met betrekking tot de informatievoorziening is belegd bij de CIO-office; in dit team zijn ook adviseurs  op het gebied van Informatiebeheer opgenomen. De uitvoering is ondergebracht in uitvoerende teams, waaronder team Informatiemanagement.

Het team Informatiemanagement functioneel beheer heeft als taakveld het functioneel beheer van organisatie brede applicaties waaronder HR, FIN, Office etc.

Opdracht
De provincie is in 2022 het project gestart voor de implementatie van SAP S4/HANA Financials (de modules FICO, FM, MM, PS en SIM). Door het vertrek van de huidige functioneel beheerder zoekt de provincie Flevoland daarom ter versterking van de eenheid Informatie Management een gedreven, vakbekwame en klantgerichte functioneel beheerder SAP S4/HANA voor 36 uur per week.

Als functioneel beheerder ben je de spil tussen de business, de functionele inrichting van de applicaties die je beheert, en de leveranciers van deze applicaties. Je focus ligt bij de genoemde applicaties van SAP, maar je kunt ook worden ingezet ter vervanging van functioneel beheerders voor andere softwarepakketten. Je ondersteunt interne klanten bij functionele vragen, je vertaalt wensen van gebruikers naar de inrichting van de applicaties en neemt deel aan projecten die ‘jouw’ applicaties raken. Je voert je werkzaamheden zelfstandig uit, maar werkt daarbij nauw samen met de andere functioneel beheerders, waarbij jullie elkaar onderling vervangen als dat nodig is. Je rapporteert aan het management van Informatievoorziening.

Op dit moment loopt de transitie van het huidige Unit4Financials naar de SAP modules. Vanaf 1 januari 2024 zal de SAP omgeving operationeel zijn. Vanaf 1 juli 2023 is de omgeving in beheer. Tijdens deze eerste 6 maanden van beheer staan de volgende activiteiten gepland:

 • de proef migraties zullen plaats vinden
 • de opleidingen voor de medewerkers worden gegeven
 • ondersteuning van de transitie van Unit4 naar SAP
 • inregelen van de FIORI app voor rapportages.

Je komt te werken in een inspirerende en uitdagende werkomgeving.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: maandag t/m vrijdag.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €120,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender;
2. Beschikbaar voor 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag);
3. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
4. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. De opdrachtgever stelt een token ter beschikking.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (10 punten);
6. Aantoonbare kennis van en werkervaring op het gebied van functioneel beheer van SAP S4/HANA (50 punten);
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van functioneel beheer SAP S4/HANA (0 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van functioneel beheer SAP S4/HANA (20 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring op het gebied van functioneel beheer SAP S4/HANA (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring binnen de overheid op het gebied van Financiële processen (bijvoorbeeld in een financiële administratieve functie) (30 punten);
a. Tot 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid op het gebied van Financiële processen (5 punten);
b. 1 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid op het gebied van Financiële processen (15 punten);
c. 3 jaar of meer aantoonbare werkervaring binnen de overheid op het gebied van Financiële processen (30 punten);
d. Geen aantoonbare werkervaring binnen de overheid op het gebied van Financiële processen (0 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2023 voor 36 uur per week (10 punten);
a. Uiterlijk beschikbaar per 1 mei 2023 voor 36 uur per week (10 punten);
b. Later dan 1 mei 2023 beschikbaar (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Nauwkeurig;
 • Analytisch;
 • Communicatief sterk;
 • Overtuigend;
 • Teamplayer. 

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 13 april 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 14 april 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op woensdag 19 april 2023 tussen 09.00 uur en 13.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk dinsdag 18 april 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 17 april 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.