Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Algemene omschrijving
Het team Business IT ondersteuning (BIO) van de gemeente Hilversum bestaat uit 25 functioneel beheerders/ regisseurs die de organisatie ondersteunen bij het gebruik van de belangrijkste kernapplicaties. Binnen het domein Sociaal waar o.a. de systemen voor participatiewet, WMO, jeugdzorg, schuldhulpverlening, enz. worden beheerd zoeken wij een tijdelijke invulling van de functie van functioneel beheerder. Binnen het sociaal domein zijn we een implementatieproject aan het uitvoeren waarbij we overstappen van Centric Suite4SociaalDomein naar x-works van Blinqt. We zoek daarom naar een functioneel beheerder die ons bij het dagelijks beheer van alle applicaties binnen het domein kan ondersteunen, maar die ook kan bijdragen bij projectwerkzaamheden. Omdat de vaste functioneel beheerders voornamelijk zich zullen richten op de nieuwe applicatie, is het een groot voordeel als je kennis hebt van de suite van Centric. Binnen het domein werken 4 andere functioneel beheerders en een Business IT Regisseur.

Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht:

  1. Gebruikersondersteuning, servicemanagement, testwerkzaamheden, leveranciers-aansturing voor verschillende applicaties ter ondersteuning van participatiewet, WMO, jeugdzorg, schuldhulp en persoonsgerichte aanpak.
  2. Projectondersteuning bij de invoering van x-works, zoals bij migratie, inrichting processen en briefsjablonen, koppelingen, testen, enz.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar voor minimaal 24 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het beheer van de suite4SociaalDomein van Centric (40 punten);
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het uitvoeren van functioneel beheer binnen het Sociaal Domein van een gemeente (30 punten);
5. Een maximum uurtarief van €80,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon/werkverkeer (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Goede communicatieve vaardigheden, je kunt goed schakelen in gesprekken met de leverancier (intern en extern) en de klant
  • Stressbestendigheid bij het oplossen van problemen onder druk
  • Je redeneert vanuit het proces en vertaalt dit naar mogelijke oplossingen
  • Resultaatgericht en signaleert tijdig knelpunten

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd

Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.