Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-30

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt gemeente De Ronde Venen. Een groene oase in een waterrijk gebied met acht kleurrijke dorpen, waar zo’n 45.000 mensen met plezier wonen en werken.
In Mijdrecht staat het gemeentehuis. De thuishaven van 300 hardwerkende en betrokken collega’s. ‘Samen voor elkaar’ echoot door de gangen. Het is de essentie van de organisatieontwikkeling die onze organisatie toekomstbestendig maakt.

We hebben grote opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van dienstverlening, informatievoorziening en digitalisering. We werken aan deze opgaven door een intensieve samenwerking met collega’s van alle teams, onze inwoners, partners in de gemeente, het college en de raad.  

Op dit moment is team Omgeving gestart met de aanbesteding en daaropvolgende inrichting van een nieuw zaaksysteem voor het domein Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Tegelijkertijd moeten zaken, documenten, proces, locatie- en metadata succesvol worden geconverteerd naar het nieuwe systeem.

Opdracht
Om de hele aanbesteding en inrichting van dit nieuwe systeem volgens planning te kunnen uitvoeren heeft de gemeente De Ronde Venen versterking nodig van op het gebied van een ervaren functioneel beheerder met kennis van VTH. Primair is je opdracht gericht op de inrichting en implementatie van het VTH-zaaksysteem. Je zult ook een stevige rol hebben bij de conversie. Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor een tijdige en goede inrichting van het nieuwe VTH-zaaksysteem, het pakket waar de Ronde Venen voor langere tijd mee gaat werken. Concreet bestaat je takenpakket uit de volgende werkzaamheden:

 • Het mede ontwerpen en ontwikkelen van processen en andere inrichtingsaspecten;
  • Het mede door de komst van de Omgevingswet
 • Het bewaken en nakomen van de afspraken die met de leverancier zijn gemaakt;
 • Het mede inrichten van de nieuwe VTH-zaaksysteem, op basis van de vastgestelde ontwerpen en beleidskeuzes;
 • Het meedenken en ondersteunen van de conversie(s);
 • Het opstellen van testscripts, ondersteunen van de testmedewerkers en testen laten uitvoeren;
 • Het in beheer nemen van het nieuwe pakket.

De werkzaamheden vinden voor minimaal 2 dagen per week plaats in het gemeentehuis van De Ronde Venen. Gratis parkeren alsmede Openbaar Vervoer mogelijkheden bevinden zich op loopafstand van het gemeentehuis.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het beheer en ondersteuning van een VTH-zaaksysteem;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
3. Beschikbaar voor 30 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Functioneel beheerder in het VTH-domein (beschrijf dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
5. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de Omgevingswet én de implementatie daarvan (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het adviseren, ondersteunen én medeontwerpen van processen n.a.v. de Omgevingswet (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het geven van instructies aan gebruikers van een VTH-zaaksysteem (benoem dit duidelijk in het cv.) (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het implementeren van een zaaksysteem voor VTH taken (benoem dit duidelijk in het cv.) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Oplossingsgericht;
 • Secuur;
 • Zelfstandig;
 • Planmatig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente staan gepland op dinsdag 7 februari 2023, in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 30 januari 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 1 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 31 januari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

30-36 uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.