Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-06

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatiegestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkersonderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om er voor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.
Onder de afdeling bedrijfsvoering valt het team Informatiemanagement, ICT Service en Onderzoek (IISO). Binnen dit team vallen de disciplines informatiemanagement, informatiebeveiliging, ICT service (beheer), business intelligence en onderzoek. Dit team wordt aangestuurd door de Chief Information Officer (CIO).

Opdracht
Als functioneel beheerder ben je onderdeel van het team IISO. Het is onze missie om al onze belanghebbenden optimaal, zelfstandig en laagdrempelig te kunnen laten werken met onze ICT-producten en diensten.

Het beheer verloopt via een twee-lijnen constructie waar de eerste lijn zich bezighoudt met service requests en incidents en de tweede lijn houdt zich bezig met problems en changes. Als functioneel beheerder ben je samen met je andere collega’s van functioneel beheer in principe inzetbaar voor beide lijnen. De tweede lijn is opgezet in 2 domeinen: Ruimte en Sociaal.
Je ondersteunt bij het beheer van diverse applicaties in de tweede lijn binnen het domein Ruimte. Enkele applicaties die je zal beheren zijn: Key2Vergunningen, Centric Leefomgeving, Key2Belastingen, Obsurv, DgDialog, Kaartviewer, Centric Begraven. Hierbij is kennis van SQL en Cognos-rapportages een pré.

Je acteert als intermediair tussen gebruikers, automatiseringsdeskundigen en leveranciers, en houdt de regie in handen. Verder fungeer je als klankbord voor collega’s binnen het beheer en je helpt mee bij diverse projecten vanuit de verschillende afdeling(en) of vanuit de ontwikkelingsroadmap van onze organisatie. Je werkt daarbij soms nauw samen met onze informatiemanagers bij het vormgeven van de functionele wens omtrent een change of applicatie.

De algemene werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Afhandelen van incidenten, changes, problems en service requests
 • Begeleiden, instrueren en adviseren van gebruikers en vakafdelingen
 • Ondersteuning bieden bij implementatie en updates van applicaties
 • Inrichten en beheren van applicaties
 • Maken van overzichten, query’s en managementrapportages
 • En het schrijven van gebruikers- en beheerdershandleidingen
 • Je communiceert duidelijk en transparant richting je klanten en je leveranciers
 • Door je zorgzame en vriendelijke dienstverlening zorg je ervoor dat problemen en incidenten op een professionele, creatieve worden opgelost
 • Je blijft rustig op hectische momenten, zoals het halen van belangrijke deadlines

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar voor 36 uur per week (Gemiddeld 1 keer per maand enkele uren in het weekend);
2. Aantoonbare  werkervaring met het functioneel beheer van diverse bij een gemeente;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding (20 punten);
5. Minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeente (20 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als applicatiebeheerder in de afgelopen 3 jaar (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met SQL (5 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met  Cognos-rapportages (5 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Topdesk (10 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met functioneel beheer van minimaal 3 van de volgende applicaties Key2Vergunningen, Key2Belastingen, Key2BAG, Obsurv, Kaartviewer, Centric Begraven (20 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met meer dan 3 applicaties (20 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met 1 tot 2 applicaties (10 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring met geen enkele applicaties (0 punten).

Competenties
Stressbestendigheid
Je blijft onder tijdsdruk, hoge werkdruk en bemoeilijkende omstandigheden adequaat  functioneren (bijvoorbeeld tegenslag, teleurstelling).

Analytisch vermogen
Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.

Klantgerichtheid
Je weet wensen of behoeften van klanten of gebruikers te onderzoeken en hiernaar te handelen.
Daarnaast speelt je in op de doelstellingen van doelgroepen en opdrachtgevers voor de langere termijn.

Mondelinge communicatie
Het maken van ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk en je weet aan te sluiten bij het publiek.

Kwaliteitsgerichtheid
Je bent je er bewust van dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hiernaar. Je legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau en streeft naar continue kwaliteitsverbetering.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.