Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-15

Organisatie
Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.
Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale en sociale teams, die ondersteuning leveren dicht bij de inwoners van de drie gemeenten.  

Onze kernwaarden zijn:

 • Denken in mogelijkheden,
 • Klantgerichtheid: de klant staat centraal,
 • Professionaliteit,
 • Efficiënt werken en
 • Gericht op Samenwerking.

Opdracht
Voor het sociaal team De Lingt (Bunschoten) zijn wij op zoek naar een enthousiaste, gedreven en flexibele gedragsdeskundige (tijdelijke vervanging voor een half jaar). Wij bieden een veelzijdige functie die veel mooie aspecten in zich heeft met bijbehorende werkzaamheden:

 • Probleemverheldering bij jeugd ggz problematiek
 • Kortdurende psychologische begeleiding van kinderen/jongeren op sociaal emotioneel gebied. Voorbeelden hiervan zijn psycho-educatie, interventies gericht op gedragsverandering of het bieden van nazorg na specialistische jeugdhulp (in de rol van POH Jeugd ggz op verwijzing vanuit de huisartsen/ GGD-jeugdartsen).
 • Toeleiden van jeugdigen naar collega’s in het team De Lingt voor passende hulp, waaronder eventueel diagnostiek.
 • Consultatie met huisartsen en jeugdartsen.
 • Het voeren van caseloadgesprekken met collega’s van het team over het inzetten van eigen begeleiding en ondersteuning.
 • Participeren in het multidisciplinair overleg over clientzaken
 • (Interne) consultfunctie bij vragen over gedragsproblematiek
 • Het oppakken van vroeg-signaleringsvragen op vanuit het (voorschoolse) onderwijs
 • Meedraaien in (welzijns-)projecten gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (zoals weerbaarheidstrainingen).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in de richting van orthopedagogiek of (ontwikkelings)psychologie (met bijbehorende register registratie);
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de Jeugdhulp.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3.Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Gedragsdeskundige/Gedragswetenschapper (50 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met tijdelijke begeleidingsvraagstukken op het gebied van ontwikkelingspsychologie binnen de jeugdzorg (40 punten);
5 Kandidaat is in het bezit van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD NIP) (10 punten).

Competenties

 • Je kunt flexibel bewegen tussen de verschillende posities van de partners, maar je hebt duidelijk je eigen professionele inbreng en altijd hou je de belangen van het kind voor ogen;
 • Communiceren en mensen meenemen gaat jou dan ook van nature makkelijk af

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/10A. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 20 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 17 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 13 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 14 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 16 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.