Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-09

Goedopweg maakt Utrecht duurzaam bereikbaar. De regio is hét knooppunt van Nederland. Iedere dag reizen er meer dan een miljoen mensen. Wij helpen die drukte in goede banen te leiden. 

Want iedereen die zich in Utrecht wil verplaatsen – of dat nu is voor werk, wonen, studie of recreatie – moet dat makkelijk en prettig kunnen doen. En bovendien op een manier die de kwaliteit van leven beter maakt.  

Dus: minder auto’s, méér fiets en ov. Minder drukte in de spits, méér spreiding over de dag. Met vernieuwende, praktische en slimme oplossingen dragen we bij aan een gezonde toekomst voor de regio Utrecht. Om dat goed te doen, zorgen we dat we het overzicht hebben over alle mobiliteit in de regio. Wij werken zo veel mogelijk datagedreven en hebben inzicht in de oorzaken van de drukte. We weten wat de knelpunten zijn en de kansen voor verbetering. En vooral: wie we nodig hebben om die kansen te pakken. Vervoerders en werkgevers. Bewoners en winkeliers. Scholen en universiteiten. Ouders en sportclubs. We brengen mensen samen die kunnen helpen bij een oplossing. Want alleen samen werkt het écht. 

De organisatie 
Goedopweg is een samenwerking tussen de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We zijn onderdeel van het programma U Ned. Daarin werken rijk, provincie en gemeenten samen aan maatregelen voor de regio Utrecht op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. 

Jij wordt onderdeel van het team Communicatie en Gedrag en verzorgt samen met een medior collega de campagnes en alle communicatie voor het team Slimme Mobiliteit. Jouw rol hierbij is strategisch en gebaseerd op gedragskennis en interventies. Je draagt deze kennis uit binnen heel Goedopweg en richting de moederorganisaties.
Het communicatieteam bestaat momenteel uit acht communicatieprofessionals, elk met hun eigen expertise en aandachtsgebied. In het team verzorgen we alle communicatie die nodig is om impact te maken met onze projecten en de gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen. Dit doen we veelal in samenwerking met bureaus, maar ook soms zelf in huis. 

Opdracht
Je gaat aan de slag met een geïntegreerde reizigers- en bewonersstrategie. Dit doe je samen met de projectleiders van het team Slimme Mobiliteit en met de gemeenten waarmee we interventies gaan doen. Je neemt iedereen mee in het hanteren van de bestaande gedragsstrategie (opvraagbaar via Flextender), zodat we een uniforme en impactvolle aanpak hanteren bij al onze interventies en communicatiemomenten. Je bewaakt ook de gedragsstrategie en het concept, voortgang, uitvoering en evaluatie van de campagne Verkeersverwachtingen. 
Je werkt nauw samen met een medior communicatieadviseur.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar in het werkveld communicatie;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in communicatie en (duurzaam) gedrag c.q. marketing van idealen (b2c);
4. Maximaal uurtarief van €110,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk;

Gunningscriteria
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van gezondheids-, gedrags-, communicatiewetenschappen (10 punten);
6. Minimaal 6 jaar ervaring in communicatie en (duurzaam) gedrag c.q. marketing van idealen (b2c) (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in samenwerking met / binnen een gemeente op het gebied van communicatie (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in samenwerking met / binnen een zowel een kleine (maximaal 20.000 inwoners) als een grote gemeente (100.000 inwoners+) (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring binnen een projectgroep met stakeholders met verschillende belangen (benoem dit duidelijk in het cv door middel van een voorbeeld) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Let op: onder punt 3 bedoelen we nadrukkelijk geen interne verandercommunicatie, maar externe gedragsbeïnvloeding.

Competenties
Persoonlijke eigenschappen
Je straalt autoriteit uit vanwege je kennis en ervaring
– Je kunt de verschillende, losse doelen uit projecten bij elkaar kan brengen en tot een groter geheel smeden
– Je kunt goed samenwerken en draagvlak creëren voor je visie
– Je staat heel stevig en je schoenen én je bent sensitief

Vaardigheden
Je bent strategisch in je denken en doen en houdt de grote lijnen in de gaten
– Je steekt ook graag zelf de handen uit de mouwen om een resultaat neer te zetten
– Je begrijpt de politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen overheden en weet risico’s tijdig in te schatten en te neutraliseren
– Je neemt verantwoordelijkheid en houdt overzicht
– Je gaat proactief op issues en mogelijkheden af en bent creatief en flexibel in het oppakken hiervan
– Je bent een fijne sparring partner voor je communicatiecollega’s en voor de inhoudelijk projectleiders
– Het lukt je om ons in een gesprek van alle bovenstaande kwaliteiten te overtuigen.

Kennis
Je hebt uitgebreide kennis over en ervaring met gedragsbeïnvloeding op maatschappelijke thema’s
– Je hebt met meerdere methodieken gewerkt en hebt een eigen visie op de voor- en nadelen ontwikkeld
– Je bent sterk in strategie, conceptontwikkeling en consistente uitvoering van communicatietrajecten
– Je hebt ruime ervaring met het aansturen van bureaus
– Je hebt aantoonbaar ervaring met externe gedragsbeïnvloeding, dit toon je aan met 1 of 2 voorbeelden, die duidelijk laten zien wat het probleem was, hoe het is aangepakt, wat het resultaat was, wat jouw rol was en wat je er van geleerd hebt
– Kennis en ervaring op het gebied van duurzame mobiliteit en de mobiliteitstransitie is een pre
– Je hebt parate kennis van de AVG en de privacywetgeving

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender

Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1. Geen duo.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja
Vaste samenwerkdag op maandag, op het Provinciehuis van Utrecht

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland op maandag 15 januari 2024, tussen 13:00 en 17:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 12 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 3 januari 2024, 09:00 uur De vragen en bijbehorende antwoorden worden vrijdag 5 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 10 januari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.