Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-17

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Gaat om werkzaamheden bij het cluster Gegevensbeheer m.b.t. de WOZ.
Betreft o.a. de lijst waarin namen van eigenaren worden genoemd in de adres-omschrijving (DATA-Lek AVG)

  • Verder de lijst met panden en vbo’s die gesloopt zijn in de BAG maar nog actief in de WOZ (840 panden en 56 vbo’s Kaag en Alphen)
  • Woningen in aanbouw waarbij nu inwoners zijn ingeschreven moeten worden omgezet en compleet gemaakt.
  • Controle op kadastrale oppervlakte <> toegekende oppervlakte na verwerking kadaster
  • Controle actieve percelen die niet gekoppeld zijn i.v.m. kadastrale volledigheid.

Overige werkzaamheden

In het laatste kwartaal en januari 2024 hebben we de volgende werkzaamheden die erg belangrijk zijn voor de WOZ, taxaties en het voorkomen van bezwaren.

Het gaat om het volgende

  1. de taxateurs hebben de verkoopcijfers nodig tbv het controleren van de taxatiewaardes
  2. het versturen van de huurinlichtingen formulieren stond gepland voor medio oktober. Dit is een belangrijk onderdeel voor het taxeren van de niet-woningen ivm het ontvangen van huurcijfers, opvoeren van de juiste gebruikers, eventueel doorvoeren van splitsingen / samenvoegingen, het voorkomen van onnodige bezwaren.
  3. de mutaties die uit de bouwvergunningen komen moeten verwerkt zijn.
  4. de huisnummerbesluiten, bouw gestart, sloop- en gereed meldingen moeten verwerkt zijn.
  5. de mutaties en correcties die komen van de taxateurs (die naar voren komen uit de herwaardering) moeten verwerkt worden in de woz.

Vereisten / knock-outcriteria
1 Aantoonbare werkervaring met gegevensverwerking op het gebied van kadaster, WOZ-belastingobjecten, objectafbakening woningen, niet-woningen en agrarische objecten;
2. Aantoonbare werkervaring met GOUW IT.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau op het gebied van Be Belastingopleiding (BOAM) (30 punten);
4. Een afgeronde cursus wet WOZ (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als WOZ Gegevensbeheerder (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–    snel schakelen en meedenken in oplossingen (inhoudelijk en praktisch)

–    verbanden kunnen leggen tussen bestaande basisregistraties

–   onderzoekend

–   analytisch

–   positief kritisch

–   ruimtelijk inzicht

–   accuraat

–   omgaan met systemen 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 51. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 19 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 14 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 15 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 18 december 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

2 maanden, 36 uur, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.