Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-19

De gemeente Voorschoten
De gemeente Voorschoten ligt in de randstad tussen Den Haag en Leiden en heeft ruim 25.000 inwoners. Voorschoten een heerlijk woondorp, met betrokken inwoners, ondernemers en verenigingen. Een dorp met een groen karakter, voldoende voorzieningen, maar toch ook dichtbij de stad. Voorschoten behoort niet voor niets al jaren tot de top 10 van beste woongemeenten.

De gemeente Voorschoten staat dichtbij de inwoner. Een open bestuurscultuur, een bestuur dat bereikbaar en transparant is, met een goede dienstverlening op alle gebieden. Uniek in Nederland is dat we in het gemeentehuis opvang voor zo’n 68 Oekraïense ontheemden hebben gerealiseerd.

De organisatie
De gemeente Voorschoten heeft met zijn 200 medewerkers een prettige en informele werksfeer, lijnen zijn kort en medewerkers werken onder aansturing van 10 teammanagers hard om het verschil te maken in het dorp. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en organisaties.

Doordat de organisatie, na de ontvlechting van de ambtelijke fusieorganisatie waar de gemeente eerst in deelnam, nog maar kort bestaat is het nog zoeken naar hoe we het werk het beste kunnen doen. We zijn dus in opbouw, waarbij de basis nog niet altijd op orde is. Processen moeten worden herzien, kwaliteitsverbetering vraagt aandacht en, net als bij veel werkgevers, is het een uitdaging om op de krappe arbeidsmarkt een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Opdracht en taken
De afgelopen maanden heeft een interim gemeentesecretaris een organisatie-ontwikkelplan opgemaakt, waarin een vijftiental samenhangende projecten zijn opgenomen met als doel concrete resultaten te bereiken en deze te borgen naar de toekomst toe. Jouw opdracht bestaat er uit om in de rol van ambtelijk opdrachtnemer van het college ervoor te zorgen dat de projecten succesvol worden geïmplementeerd in de gehele organisatie.

Tijdens deze veranderingen heeft de organisatie heeft zichtbaar, menselijk en verbindend leiderschap nodig. Jij geeft in de functie van gemeentesecretaris daarbij het goede voorbeeld. De directe aansturing van de tien teammanagers, een domeinhoofd en het voorzitten van het MT-overleg behoort tot jouw taken.

Daarnaast zorg je voor een goede positionering van Voorschoten in de (Leidse) regio. Dat doe je onder andere door een actieve bijdrage te leveren in regionale samenwerkingsverbanden. Voorschoten heeft een bestuurlijke focus op de Leidse regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude), daarnaast werkt Voorschoten samen in het grotere Holland Rijnland-verband en in Hollands Midden. Er zijn verschillende regio-overleggen waar je vanuit jouw rol in deelneemt.

Als hoofd van de ambtelijke organisatie vervul je ook de rol van bestuurder op grond van de WOR. Daarbij zet je de relatie met de OR op constructieve wijze voort.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per medio januari 2024 voor 36 uur per week gedurende de gehele looptijd van de opdracht;
2. Uurtarief maximaal €130,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van bedrijfs-/ bestuurskunde;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als gemeentesecretaris of loco-gemeentesecretaris;
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkeling en verandermanagement (benoem duidelijk waar dit is opgedaan);

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met transformatie van een organisatie naar integraal en klantgericht werken binnen een gemeentelijke organisatie(maak dit doormiddel van een voorbeeld duidelijk aantoonbaar) (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het inrichten van een nieuwe organisatiestructuur (benoem waar opgedaan in het cv) (25 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als gemeentesecretaris, loco-gemeentesecretaris, directeur bij een gemeente (25 punten);
9. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met zowel het werken in een ambtelijk samenwerkingsverband binnen een 35.000 – gemeente (25 punten).

 Competenties

  • Inlevingsvermogen
  • Veranderkracht
  • Natuurlijk overwicht
  • Inspirerend
  • Motiverend
  • Doorzettingskracht
  • Mensgericht
  • Resultaatgericht
  • Stressbestendig

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.