Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-02

Organisatie
Uitvoeringsorganisatie BBS (de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn, Bunschoten en Soest) verzorgt de taken rondom Werk en Inkomen (Participatiewet), Uitkeringsadministratie en Zorgadministratie (Wmo en Jeugdwet) van de drie deelnemende gemeenten, Baarn, Bunschoten en Soest.
Daarnaast is BBS werkgever van de collega’s die werken in de lokale en sociale teams, die ondersteuning leveren dicht bij de inwoners van de drie gemeenten.

Onze kernwaarden zijn:

 • Denken in mogelijkheden,
 • Klantgerichtheid: de klant staat centraal,
 • Professionaliteit,
 • Efficiënt werken en,
 • Gericht op Samenwerking.

Opdracht
Als generalist versterk jij ons multidisciplinaire team dat inwoners van Baarn helpt bij zeer diverse problematiek, om zo goed mogelijk te kunnen participeren in de samenleving. Je staat klaar om cliënten te begeleiden in de leeftijd van 0 tot 100+ jaar met uiteenlopende problemen; van psychiatrie, verstandelijke beperkingen, financiële- en opvoedproblematiek tot problemen bij de ouderen doelgroep. Specialisatie jeugd betekent dat je vooral in casussen jeugd en gezin werkzaam bent.

Je werkt in duo’s en beslissingen neem je samen met je duo-partner en in teamverband. Je hebt contacten met cliënten en gezinnen aan de keukentafel, tijdens wandelingen, via teams, telefoon; je kiest wat het beste aansluit bij je cliënt. Samen met de cliënt breng je de zorgvraag, het netwerk en de eigen mogelijkheden in kaart. Je biedt zelf begeleiding en bent in staat om de eigen kracht van de inwoner te stimuleren. Daarnaast werk je in de praktijk nauw samen met onderwijs, het maatschappelijk werk, SAVE/VT, GGZ en andere netwerkpartners en zet je specialistische hulpverlening in waar nodig. Je voert regie over de casus en evalueert systematisch met de betrokkenen, hierbij beoordeel je of de hulpverlening passend is.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Social Work/MWD/Pedagogiek of Psychologie;
2. Kandidaat beschikt over een SKJ registratie (registratie nummer weergeven in het cv)
3. Aantoonbare werkervaring binnen een wijkteam en/of sociaal team;
4. Maximum uurtarief €72,25 exclusief btw, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werker ervaring als hulpverlener / ambulant begeleider (30 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring binnen een wijkteam en/of sociaal team (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de doelgroep jeugd (35 punten).

Competenties

 • Denken in mogelijkheden,
 • Klantgerichtheid: de klant staat centraal,
 • Professionaliteit,
 • Efficiënt werken en
 • Gericht op Samenwerking

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja. 75% op kantoor. 25% thuis mogelijk

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 6 februari 2023 tussen 15:00 uur en 17:30 uur (digitaal). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 2 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 2 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 3 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.