Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-26

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
We zoeken 1 GIS specialist die inzetbaar is voor cultuur, erfgoed en recreatie.
Verantwoordelijk voor o.a. de volgende werkzaamheden:

 • inwinnen, beheren, presenteren (via intranet, internet of analoog) en leveren van geo-informatie;
 • uitvoeren van geo-informatieanalyses met GIS;
 • in overleg treden met inhoudelijk verantwoordelijke over het gebruik van geo-informatie in (beleids-)processen;
 • inventariseren en registreren van de informatiebehoefte van de afnemer of de organisatie op het gebied van geo-informatievoorziening en dit vertalen in een eindproduct;
 • analyseren van probleemstellingen op de toegevoegde waarde van het gebruik van geo-informatie en het ondersteunen van (innovatieve) oplossingen hiervoor;
 • beoordelen van de kwaliteit van geo-informatie vanuit de processen en actie ondernemen als deze niet voldoet;
 • Uitvoeren van de werkzaamheden binnen de kaders die gesteld zijn op het gebied van omgevingsinformatiemanagement en de kaders die gelden binnen het team.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau in de richting van GEO informatie;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als GIS specialist

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met ArcGIS online (10 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met en ArcGIS pro (10 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met Geo-informatie in databaseomgevingen (15 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Geo-informatie in web-omgevingen (15 punten);
7. Aantoonbare affiniteit met cultuur, erfgoed en recreatie (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als GIS specialist (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
A. Persoonlijke eigenschappen

 • Samenwerkingsgericht;
 • Effectief communicatief;
 • Flexibel;
 • Gestructureerd.

Vaardigheden

 • Adviseren;
 • Besluiten nemen;
 • Inlevingsvermogen;
 • Resultaatgericht handelen;
 • Probleemanalyse;
 • Coöperatief gedrag.

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja. De opdrachtgever verwachte de kandidaat minimaal 2 dagen per week op kantoor. Bij de start liever vaak op kantoor aanwezig.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op locatie donderdag 30 november 2023 van 09:00 uur tot 13:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 29 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 21 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 22 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 27 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 40 uur, 7 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.