Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-20

Organisatie
Gemeente Bunnik is een sterke, zelfstandige gemeente en een krachtige partner in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Iedereen telt mee en doet mee.

De afdeling Ruimtelijke Regie, cluster IBOR is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Bunnik. Het cluster ontwikkelt zich vanuit een stevige inhoudelijke basis, als regievoerder in contacten met inwoners en bedrijven, partnerorganisaties, verbonden partijen en opdrachtnemers.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een breed inzetbare groenbeheerder die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van de openbare groene buitenruimte en een impuls weet te geven aan het groenbeheer binnen de uitgangspunten van het vastgestelde groenbeleid. Je zorgt en bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden op de groenvoorzieningen. In deze functie zorg je samen met de werkvoorbereider groen voor een pragmatische kwaliteitsgerichte aanpak van de groenplannen. Er is veel ruimte voor eigen initiatief. Wil je deel uit maken van dit team en jouw specifieke talent inbrengen?. Jij wordt wij, want samen kunnen we meer! Kortom, een actieve beheerder.
Je wordt ingezet voor de volgende taken:

 • Toezicht op aanleg, onderhoud, verbetering of beheer van het groen en – onderhoudswerken; in de openbare ruimte en het administratief verwerken van de gegevens;
 • Het mede opstellen van een onderhoudsplanning groen voor de komende jaren;
 • Het bewaken van de voortgang en kostenbeheersing;
 • Het begeleiden en de bestekadministratie bijhouden;
 • Het verwerken van de arealen en mutatieverwerkingen in het beheerprogramma greenpoint;
 • Het kunnen maken van eenvoudige tekeningen in Micro Station.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Kandidaat is beschikbaar per 1 mei 2023 voor 24 per week;
2. Kandidaat is in het bezit van rijbewijs A of B, eigen vervoer, veiligheidsschoenen; veiligheidskleding en een geldig VCA-vol registratie certificaat;
3. Uurtarief maximaal € 75,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- en werkverkeer en Fee Flextender;
4. U levert 2 referenties – niet ouder dan 5 jaar – aan, waaruit aantoonbaar uw kennis en ervaring met vergelijkebare functies;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als werkvoorbereider/ toezichthouder Groen bij een gemeentelijke/overheid organisatie binnen het werkterrein Groenbeheer (35 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de uitvoering van projecten groenvoorziening en natuurbeheer (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van MARAP en MJOP (15 punten);
8. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO+ niveau Urban Green Development (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent representatief, een communicatieve teamspeler;
 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift;
 • Ervaring met het programma Greenpoint;
 • Je staat stevig in de je schoenen en hebt oog voor de verschillende belangen van betrokkenen;
 • Besluitvaardig, nauwkeurig en bent goed in staat om je verantwoordelijkheid te nemen;
 • In staat zelfstandig klussen van uiteenlopende aard te begeleiden in de uitvoering;
 • Zoekt zelf naar oplossingen;
 • Laat aandacht niet verslappen en laat geen werk liggen;
 • Denkt in klantoplossingen en bouwt hierbij verder op bestaande ideeën;
 • Kan goed improviseren, bedenkt makkelijk nieuwe ideeën, producten of diensten;
 • Controleert eigen werk uitvoerig;
 • Is bewust van verwachtingen en eisen die worden gesteld;
 • Is zorgvuldig, let op details, ook onder hoge tijdsdruk;
 • Gesprekken verlopen efficiënt en duidelijk;
 • Past het taalgebruik aan op de situatie;
 • Kan goed luisteren, samenvatten en anticiperen;
 • Grijpt bij problemen tijdig in. Gaat, indien nodig, escalaties niet uit de weg;
 • Zorgt, indien nodig, voor tijdige terugkoppeling aan beheerders en andere collega’s.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (maximaal 3) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 4 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.