Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-24

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. In de functie van Groene makelaar werk je zelfstandig en ten dienste van het inwonersnetwerk Samen Duurzaam Zeist.

Samen Duurzaam Zeist
Samen Duurzaam Zeist (SDZ) is een beweging waarin inwoners en organisaties, ondersteund door de gemeente Zeist, samen werken aan een groen, gezond en duurzaam Zeist. De activiteiten worden uitgevoerd door inwoners en organisaties zélf, al dan niet samen met de gemeente. We richten ons daarbij op klimaat, circulaire economie, biodiversiteit en gezonde leefomgeving. SDZ wil aansluiten bij waar de energie zit in de samenleving, om vervolgens deze energie te versterken en te ondersteunen. 

Opdrachtgever en klankbord
Als Groene Makelaar werk je samen met inwoners aan groene initiatieven in Zeist. Jij bent daarmee onderdeel van de hierboven geschetste beweging Samen duurzaam Zeist. De gemeentelijke ‘programmamanager duurzaamheid’ is formeel jouw opdrachtgever, waar je dan ook verantwoording aan aflegt. Maar in de praktijk werk je zelfstandig en samen met inwoners en bepaal je zelf hoe je met jouw inzet zoveel mogelijk effect hebt. Het platform stadslandbouw Zeist is daarbij jouw natuurlijke sparringpartner. Ook stem je nauw af met wijkmanagers en bijvoorbeeld Meander Omnium.

Opdracht
De groene makelaar is een netwerker, deskundig en creatief. Je taak is:

 • Bewonersinitiatieven ondersteunen die bijdragen aan stadslandbouw, lokaal voedsel, meer biodiversiteit en meer groen in Zeist;
 • Steeds meer inwoners van Zeist enthousiast maken voor stadslandbouw in brede zin.

Daarvoor:

 • Ondersteun je bestaande groene initiatieven in Zeist; deze ondersteuning kan bestaan uit het bij elkaar brengen van partijen, het helpen zoeken naar middelen, helpen afstemmen met de gemeente, platform stadslandbouw en Samen Duurzaam Zeist, het helpen profileren en alles wat nog meer helpt. Je bewaakt wel dat je het initiatief niet overneemt. Je richt je op ondersteunen, niet trekken.
 • Zorg je dat je als groene makelaar zichtbaar en aanspreekbaar bent. Je bent actief in het netwerk Samen Duurzaam Zeist en werkt samen met de wijkmanagers en andere relevante partners (zoals Meander Omnium).
 • Onderhoud je nauwe contacten met het platform stadslandbouw Zeist en de gemeente Zeist.
 • Verzorg je elk half jaar een verantwoording van inzet van uren/middelen met daarbij een beeldend verslag van je werkzaamheden;
 • Zorg je, samen met de communicatiemanager van Samen Duurzaam Zeist, dat de groene initiatieven zichtbaar zijn in Zeist en in de lokale media. Je staat indien nodig de pers te woord.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in het ondersteunen van (groene) bewonersinitiatieven en makelen tussen deze initiatieven, welzijnsorganisaties en de gemeente;
2. Aantoonbare werkervaring met duurzaam en ecologisch groenbeheer;
3. Een maximum uurtarief van €72,50 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
4. Kandidaat is bereid om buiten reguliere kantoortijden bereikbaar te zijn/te werken;

Gunningscriteria (100 weging)
5. Aantoonbare werkervaring met het succesvol begeleiden/ uitvoeren van bewonersinitiatieven (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het succesvol begeleiden/ uitvoeren van initiatieven op het gebied van duurzaamheid(30 punten);
7. Aantoonbare kennis van voedselbossen en nieuwe vormen van natuur inclusieve stadslandbouw (aantoonbaar gemaakt dmv voorbeeld projecten of gevolgde cursus)(25 punten);
8. Een door de kandidaat zelf geschreven motivatiebrief toegeschreven op de functie waarin de binding met Zeist en affiniteit met duurzaamheid wordt omschreven(15 punten).

Competenties

 • Je legt en onderhoudt gemakkelijk contacten;
 • Je bent positief ingesteld, met gevoel voor humor;
 • Je houdt van samenwerken, maar kunt ook heel goed zelfstandig werken;
 • Je zorgt voor verbinding
 • Kan goed prioriteren
 • Coachende vaardigheden

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 30 januari van 11.00 uur tot 14.00 uur  De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 27 januari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Jaarlijkse indexatie is mogelijk in overeenstemming met de opdrachtgever;

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 20 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 23 januari 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 25 januari 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.