Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-16

Organisatie
De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam.

De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken.

De afdeling Ontwikkeling bestaat uit de taakvelden Projectmanagement, Civieltechniek en Taakeenheid Economie, Grondzaken & Planeconomie. De afdeling is verantwoordelijk voor de realisatie van woningbouwprojecten, bedrijvenparken, maatschappelijke voorzieningen, infra projecten en natuur- en recreatiegebieden. Grondverwerving is een onderdeel van de werkzaamheden binnen projecten ten behoeve van de gewenste gebiedsontwikkelingen.

Begin 2017 is gestart met de Taakeenheid Economie, gepositioneerd binnen de afdeling Ontwikkeling. Binnen de Taakeenheid is een gebiedsmakelaar glastuinbouw actief. De gebiedsmakelaar is verantwoordelijk voor het coördineren van alle acties richting ondernemers in de glastuinbouw. De gebiedsmakelaar zorgt voor een optimale match tussen vraag en aanbod bij de aan- en verkoop van gronden, het faciliteren van initiatieven en/of ondersteunen van plannen van  derden die leiden tot vestiging van nieuwe, verplaatsing van bestaande en herstructurering van glastuinbouwbedrijven.

Opdracht
De gemeente is op zoek naar een ervaren grondverwerver en gebiedsmakelaar glastuinbouw bij de afdeling Ontwikkeling voor 27 uur per week.

Werkzaamheden
De werkzaamheden betreffen:

 • Het verwerven van gronden in projecten;
 • Het begeleiden van verwervingsprocessen;
 • Het adviseren van de afdeling Ontwikkeling bij diverse grondzaken;
 • Het begeleiden van onteigeningsprocessen;
 • Het voeren van onderhandelingen bij aan- en verkoop van gronden;
 • Het begeleiden van taxaties bij aan- en verkoop.
 • Het namens de gemeente onderhouden van de relatie met de glastuinbouwsector in onze gemeente.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als Gebiedsmakelaar;
2. Aantoonbare werkervaring in de glastuinbouwsector;
3. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
4. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad’;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Grondwerver in met name de glastuinbouw.

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Grondverwerver (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar in de glastuinbouw, (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Grondwerver binnen een gemeenten (10 punten); 
9. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
10. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende puntenaantal geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De vijf kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend om door te gaan naar de tweede beoordelingsfase. De eerste beoordelingsfase wordt door Flextender uitgevoerd.

In de tweede beoordelingsfase worden de cv’s van de betreffende tien kandidaten met elkaar vergeleken op basis van de gunningscriteria door de opdrachtgever. De kandidaten die in deze vergelijking als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin wordt getoetst of de kandidaat voldoet aan de hierna te noemen competenties:

 • Brede praktische en theoretische kennis en vaardigheden op het gebied van grondverwerving;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Kennis van taxaties van onroerende zaken c.q. grondzaken;
 • Kennis en ervaring binnen de glastuinbouw;
 • Vaardigheid in het onderhouden van relaties met relevante actoren in het kader van grondverwervingen;
 • Onderhandelingsvaardigheden;
 • Inzicht in bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen;
 • Inzicht in het eigendommenbeleid;
 • Ervaring met de veelzijdige aspecten van grondzaken binnen gemeenten.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 27 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.