Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Wegens ziekte binnen het cluster en het ontstaan van een vacature is de werkbelasting toegenomen. Om deze werkdruk te verlichten zijn wij (tijdelijk) op zoek naar juridische ondersteuning bij de handhavingstaken op het gebied van de Wabo. Juridische kennis van milieu en horeca & evenementen is een pré.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

 • Als Handhavingsjurist ben je verantwoordelijk voor het opstellen van juridische adviezen met betrekking tot handhaving en het voeren van handhavingsprocedures primair op het gebied van de Wabo, daarnaast idealiter ook op het gebied van milieu en horeca & evenementen.
 • Je neemt zitting in een integraal team, waar de complexere dossiers worden besproken en onderling kennis wordt uitgewisseld. Je geeft daarbij adviezen vanuit jouw expertise of haalt daar adviezen op voor je eigen zaken.
 • Je fungeert als interne en externe vraagbaak met betrekking tot alle aspecten van handhaving en vertegenwoordigt de gemeente bij de behandeling van bezwaar- en (hoger) beroepschriften.
 • Je voert verschillende bestuursrechtelijke handhavingsprocedures uit en je verzorgt de vakinhoudelijke vertegenwoordiging van het cluster handhaving bij de bezwarencommissie en bij de rechtbank inzake handhavingsprocedures.
 • Je voert (zienswijze)gesprekken met de interne en externe partijen en belanghebbenden en stemt af met collega’s en bestuur
 • Daarnaast adviseer je het bestuur en management op het gebied van (juridische) handhaving. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare juridische werkervaring in de afgelopen 2 jaar binnen een gemeente (40 punten);
3. Een afgeronde juridische opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (30 punten);
4. Een maximum uurtarief van €55,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (15 punten);
5. Beschikbaar per uiterlijk 15 januari 2023 (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Inlevingsvermogen;
 • Overtuigingskracht;
 • Initiatief;
 • Gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • Samenwerken;
 • Oplossingsgericht. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 3 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.