Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-01

Organisatie
Bij de gemeente Baarn zijn ruim 155 medewerkers in dienst. Om onze ambities te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie.

Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen en veel eigen verantwoordelijkheid. Elke dag is anders met deze collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Ook zijn er korte lijnen met het gemeentebestuur en het management. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners, maar ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen.

De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: samenwerken, duidelijk en verbindend.

Opdracht
Wij zoeken een expert op HR21 systematiek dus je bent HR21 gecertificeerd.  Je gaat samen met de teammanagers functiebeschrijvingen opstellen of actualiseren. Vervolgens deel je de functies in HR21 in en stel je indelingsmotiveringen op. En actualiseer je de HR21 functiematrix en functieboek met normbeschrijvingen.  Met als doel een actueel en marktconform functie-loongebouw voor BRN en een geborgd onderhoudsproces van de HR21 functiewaardering.

Wat lever jij op?

 • Advies over prioritering en inhoud functiebeschrijvingen;
 • Teamfoto’s, taakbeschrijving opstellen (interview, terugkoppelen medewerker, vaststellen – in samenspraak);
 • Geactualiseerde/nieuwe functiebeschrijvingen – ca. 50-75 stuks
 • Ingedeelde functies in HR21 en Indelingsmotiveringen;
 • Geactualiseerde HR21 functiematrix;
 • Geactualiseerd HR21 functieboek met normbeschrijvingen
 • De besluiten aan medewerkers over de indeling/herwaardering worden voorbereid (is/wordt lijst) zodat de PSA deze besluiten in Q 4 kan versturen en verwerken.

Planning
Planning 2023: Start Q1 2023. Einde Q4 2023.
Jaarcyclus onderhoud Functiewaardering
Februari -> Toets actualiteit taakbeschrijving
Maart tot en met Mei -> Opstellen taakbeschrijving
Juni -> Indelen in HR21

Juli tot en met September -> Besluitvorming
September tot en met December -> Afronding

Schrijver van functieprofielen en HR 21 expert -> Start maart tot en met juni (met uitloop juli).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbaar Gecertificeerd HR 21 expert;
2. Aantoonbare werkervaring in het opstellen van functiebeschrijvingen en het indelen van functies in HR21;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Beschikbaar vanaf 15 maart voor minimaal 24 uur, voor de gehele duur van de opdracht (tot oplevering eindresultaten project) (35 punten);
4. Aantoonbare werkervaring bij of in opdracht van een gemeentelijke instelling (15 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met schrijven van functieteksten (kleine gemeenten)( zet hiervan een voorbeeld in het cv) (30 punten);
6. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau (20 punten).

Competenties/ belangrijkste taken
     Sparringpartner voor teammanagers en kan sturen op eindresultaat;
–      Kennis van gemeentelijke organisaties en functieanalyse HR 21;
–      Adviseren over functiewaarderingsvraagstukken–      Kunnen plannen en organiseren;
–      Vasthoudend;
–      Resultaatgericht;
–      Samenwerkend;
–      Zelfstandig.

Je ziet het als een uitdaging om projecten aan te pakken en mensen hierbij te betrekken. Je bent in staat het overzicht te houden, werkprocessen in te richten en belanghebbenden te motiveren.
Je legt makkelijk verbanden en treedt buiten gebaande paden om een oplossing te zoeken. Je bent gedreven voor resultaat en laat je niet uit het veld slaan door tegenslagen. Anderen zien jou als betrouwbaar en standvastig. Ze weten wat ze aan je hebben. Je weet een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren. Je geeft anderen vertrouwen en bent goed in staat taken bij managers te adresseren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (pas aan indien nodig)

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland di 7 maart van 13.30 – 15.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 3 maart 2023 bericht. Het is fijn als Flextender de kandidaten informeert. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • Opdrachtnemer is op grond van het integriteitsbeleid van Opdrachtnemer verplicht om uiterlijk één maand na aanvang werkzaamheden aan Opdrachtgever een voor de functie relevante Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen. Op het moment van overleggen mag de VOG niet ouder zijn dan twee maanden.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Opdrachtnemer zal na gaan of structurele aanwezigheid op het kantoor van de opdrachtgever noodzakelijk is teneinde het aantal reiskilometers, indien mogelijk, te beperken.
 • Opdrachtnemer zal correspondentie en adviesproducten zoveel mogelijk digitaal aanleveren. Indien de adviesproducten in hardcopy moeten worden aangeleverd worden deze stukken zoveel mogelijk dubbelzijdig en op duurzaam papier (voorzien van een van de volgende keurmerken; Milieukeur, Europees Ecolabel, Nordic Swan, Blaue Engel of gelijkwaardig) geprint.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot woensdag 2 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.