Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-07

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Het team HR staat voor mooie uitdagingen. We werken hard om onze basis op orde te krijgen en om onze HR-dienstverlening te optimaliseren. Voor het realiseren van projecten uit ons Strategisch Personeelsplan (SPP) is er tijdelijk extra capaciteit gewenst voor een aantal projecten: waaronder het personeelshandboek, eigen risico-dragerschap, off boarding en de werving van coördinatoren binnen diverse teams. Ook hebben wij behoefte aan actuele kennis van Politieke Ambtsdragers/Griffie ter kennisoverdracht binnen ons team. Daarnaast hebben we te maken met de dagelijkse gang van zaken die gewoon doorgaat. Wij zijn op zoek naar een ervaren HR Adviseur voor de genoemde projecten uit het SPP en kennisoverdracht. Je komt ons minimaal 6 maanden ondersteunen.

Jij wordt een tijdelijke en onmisbare schakel in ons HR-team, dat bestaat uit 4 HR-adviseurs (incl. jij), een HR assistent en een medewerker salarisadministratie, onder leiding van een afdelingsmanager Bedrijfsvoering. Je bent direct operationeel inzetbaar, hebt een brede HR-ervaring, werkt zelfstandig en houdt van aanpakken.

Opbouw uren
De eerste 4 maanden gemiddeld 8 uur per week met een opbouw naar maximaal 24 uur per week in de laatste 2 maanden.

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Aantoonbare kennis van en aantoonbare werkervaring met de gemeentelijke CAO;
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur binnen een gemeente;
4. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
5. Kandidaat is bereid om minimaal 60% van de werktijd op kantoor te werken;

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van HRM (20 punten);
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als HR-adviseur binnen een gemeente(lijke organisatie) (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werven van personeel (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van en aantoonbare relevante werkervaring met arbeidsrecht (10 punten);
8. Aantoonbare kennis van en aantoonbare relevante werkervaring met de APPA-regeling (10 punten);
9. Uurtarief maximaal € 102,50 excl. BTW/incl. reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid. Voor deze opdracht komen daar resultaatgerichtheid, analytisch vermogen, samenwerken en verbindend vermogen bij.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). Maximaal drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 18 december 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 13 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 5 december 2023 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 6 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 8 december 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 tot 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.