Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-18

Opdrachtgever
Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Opdracht
Je bent verantwoordelijk voor de advisering van de leidinggevenden in jouw account. Dat omvat drie teams van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning. Ook ben je de sparringpartner voor het afdelingshoofd. Je coacht en begeleidt de leidinggevenden in je account bij hun HR-taken.

Je kunt ook worden ingezet voor andere teams of afdelingen. SPP en vacaturevervulling zijn actuele onderwerpen en vragen veel van je creativiteit. Als adviseur ben je proactief en kom je met raad én daad, want jij bent ook een afmaker.

Binnen het team P&O draag je bij aan HR-projecten. Dat kan uitvoerend of beleidsmatig zijn, afhankelijk van jouw ervaring en expertise.

Wat ga je doen?
De ene keer ben je in gesprek met een teamleider over een vacature of over een complex formatievraagstuk. De andere keer verdiep je je in de verzuimcijfers of adviseer je in een complexe verzuimcasus. Je adviseert een leidinggevende over de ontwikkeling van haar afdeling, of voert een exitgesprek met een vertrekkende medewerker. Dit vraagt nogal wat van jou als HR-adviseur. Die veelzijdigheid, die motiveert jou. Je adviseert en je voert uit.

Je doet het samen met…
Elf bevlogen collega’s binnen het stafteam P&O. Samen staan we voor interessante uitdagingen om de ambities uit onze nieuwe HR-visie te realiseren met een focus op aantrekkelijk werkgeverschap, strategische personeelsplanning, arbeidsmarktpositionering en ontwikkelmogelijkheden. We zijn doeners en zien wat we willen veranderen. En daar willen we samen ook hard voor werken. Om de werk-privébalans goed te houden, stellen we dagelijks prioriteiten en managen we verwachtingen. Onderling is de sfeer goed en informeel en helpen we elkaar waar we kunnen.

Dit betekent werken voor de gemeente Huizen voor P&O-adviseur Jos:
“Omdat de lijnen zo kort zijn binnen de gemeente, kan ik echt impact maken. Ik heb contact met iedereen. De schaal van de organisatie zorgt er ook voor dat mijn collega’s en ik veel taken en projecten kunnen oppakken die we leuk vinden. Dat maakt werken bij de gemeente Huizen leuk.”

Minimum eisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde Hbo bachelor opleiding in de richting van HR;
2. Minimaal 3 jaren aantoonbare werkervaring als HR-adviseur op operationeel en tactisch niveau (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare kennis van HR wet- en regelgeving (toon dit aan doormiddel van voorbeelden in het cv);
4. Een maximum uurtarief van €95,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer;
5. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024 voor minimaal 32 uur in de week.

Gunningscriteria (weging totaal 100 punten)
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur binnen een gemeente in de laatste 5 jaar (40 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het coachen over- en begeleiden van HR taken (30 punten);
8. Aantoonbare digitale vaardigheid en ervaring met HR-systemen (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met de P&O cyclus binnen een gemeente (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Samenwerken;
  • Daadkracht;
  • Communicatief;
  • Digitaal vaardig.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.

Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten:
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 21 december 2023 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 20 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De aanbestedende dienst vraagt om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 14 december, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 19 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.