Job Location
Drenthe
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-31

Organisatie
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen geeft met ruim 750 medewerkers uitvoering aan de gemeentelijke taken en verleent diensten aan ongeveer 80.000 inwoners van de twee gemeenten. Dit maakt ons de op één na grootste gemeentelijke organisatie in Drenthe. Daarnaast zijn wij een unieke organisatie door het werken voor 2 heel verschillende gemeenten. We zijn centraal gelegen en goed bereikbaar, zowel met de auto als het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie over onze organisatie op www.dewoldenhoogeveen.nl!

Opdracht
Wij zoeken voor het team HRM een ervaren en enthousiaste allround HR-adviseur. HRM is momenteel onderbezet door de inzet van een van onze HR collega’s op interne projecten. De taken worden daarom opnieuw verdeeld waardoor ruimte ontstaat voor een tijdelijke HR-adviseur.

Je zult een breed scala aan taken uitvoeren in de ondersteuning van de leidinggevenden en medewerkers van een eenheid, variërend van teamontwikkeling met leidinggevenden tot het afhandelen van rechtspositionele vragen en arbeidsvoorwaardengesprekken. Daarnaast ben je betrokken bij de strategische personeelsplanning van jouw eenheid en draag je actief bij aan de groei van ons HRM-team. Deze diversiteit vereist flexibiliteit in jouw rol, waarbij je zowel adviserend, begeleidend als leidend optreedt.

Het team HRM bestaat uit 20 collega’s en valt onder de eenheid Advies & Services. Naast HR-adviseurs bestaat het team uit HR-ondersteuners, HR Business partners, Strategisch HR adviseurs, de personeels- en salarisadministratie en enkele specialisten zoals een arbeidsjurist, Arbo coördinator, een bedrijfsmaatschappelijk werker en recruiters. Je gaat tijdelijk deel uitmaken van een team betrokken HR- collega’s.

Wat vragen wij?
Van jou als ervaren HR-adviseur vragen wij:
– Je bent communicatief sterk en kunt goed schakelen tussen verschillende mensen, wensen en verwachtingen. Je bent zelfstandig, oplossingsgericht en gedreven;
– Proactief handelen en flexibiliteit kenmerkt jou. Je hebt geduld en doorzettingsvermogen;
– Je begrijpt hoe het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving eraan toe gaat en geniet hiervan.

Enthousiasme en positiviteit maakt deel uit van je basishouding. Niet alleen heb je een creatieve geest, je bent ook in staat om jouw enthousiasme om te zetten naar een praktische aanpak. Hierin toon je daadkracht, zonder voorbij te gaan aan de belangen van anderen. Als team hechten we veel waarde aan ontspannen en respectvol (samen)werken binnen de uitdagende en dynamische ontwikkelingen waar onze organisatie voor staat. Jij weet hier samen met je directe collega’s je bijdrage aan te leveren.

Als interim HR-adviseur is je opdrachtgever de interim teamleider HRM.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaarheid voor minimaal 32 uur per week;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als allround HR-adviseur binnen een overheidsorganisatie;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo in de richting van HRM, Personeel en arbeid of Bedrijfskunde met HRM-specialisatie.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als allround HR-adviseur binnen een overheidsorganisatie (30 punten);
5. Aantoonbare kennis van Afas (15 punten);
6. Beschikbaar per februari 2024 (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als HR-adviseur bij een gemeente (25 punten);
8. Beschikbaar voor 36 uur per week (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Analytisch vermogen;
  • Communicatievaardigheden;
  • Samenwerken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.
Is hybride werken mogelijk:  ja, beperkt.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg ingepland. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo snel mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 31 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 1 februari 2024, 12.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, Drenthe, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.