Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2024-01-07

Organisatie
De gemeente Zeist is een moderne werkgever met medewerkers die betrokken en vooral zichzelf zijn. We werken op basis van onze kernwaarden ‘vertrouwen, kracht en nabijheid’. De werksfeer is open en prettig. Met zo’n 400 collega’s werken we voor en met ongeveer 60.000 inwoners. Daardoor is het niet te massaal, zijn de lijnen kort en de mogelijkheden groot. Onze cultuur is informeel, onze werkwijze integraal en interactief. Ontwikkeling is voortdurend vereist en belangrijk: als organisatie weten wat er in de samenleving speelt en daar flexibel op inspelen.

Als medewerker van de gemeente Zeist voel je je echt betrokken bij Zeist en haar inwoners. Er is veel te doen om onze gemeente nu en in de toekomst voor iedereen aantrekkelijk te houden. Samen met je collega’s werk je er continu aan om dat voor elkaar te krijgen. We staan met onze organisatie voor de uitdaging om de dienstverlening aan de inwoners, bedrijven en instanties van Zeist te blijven verbeteren. Dat doen we samen en daarbij richten we ons op onze klant. Sterker nog, we vertrekken vanuit de klant. In onze organisatie vormen we op een eigentijdse manier de schakel tussen politiek en burger.

Team
In een dienstverlenende organisatie zijn mensen de belangrijkste bepalende factor voor het leveren van kwaliteit. Team Organisatieadvies werkt met zo’n 17 collega’s aan de optimale inzet van die factor. We verzorgen de personeels- en salarisadministratie, recruitment en geven bedrijfskundig en HR-advies. Met als doel bekwame, bevlogen en buitengewone medewerkers, die elke dag weer willen doen wat nodig is voor een goed leven in Zeist voor onze inwoners.    

Opdracht
Als HR-adviseur ben je zowel partner in crime als sparringpartner van onze managers, waar het gaat om een doeltreffende, vernieuwende en eerlijke inzet van de factor arbeid in onze organisatie. Ook onze medewerkers hebben aan jou een integere en deskundige gesprekspartner. Je bent een echte allrounder op het vakgebied en beweegt door de hele organisatie; zo zie en hoor je lekker veel en weet je precies wat er in de organisatie speelt. Je hebt nauw contact met de managers uit jouw klantgroep en verdiept je in hun uitdagingen en ambities. Voordat je aan de slag gaat, onderzoek je de vraag achter de vraag, zodat je goed kan inschatten op welke manier je de managers het beste kunt ondersteunen en adviseren. Je denkt daarbij in kansen en mogelijkheden, een lekker potje out-of-the-box en gaat een discussie niet uit de weg. Je sluit de juiste mensen aan en creëert draagvlak voor jouw ideeën. Samen kom je tot de beste oplossing, die je vertaalt naar acties en waarin jij levert wat nodig is. Naast het advieswerk aan de managers, ben je verantwoordelijk of draag je bij aan aantal gemeentebrede HR-thema’s of projecten. Vanuit jouw brede blik op de organisatie signaleer je rode draden, leg je verbanden en plaats je kritische noten. Jij weet wat nodig is om samen te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie. Je draait je hand niet om voor een gespreksverslag, beleidsstuk of originele vacaturetekst zonder ambtelijke taal en jargon, maar je weet je mondeling ook in alle situaties prima te redden. Het ambitieuze coalitieakkoord betekent op korte termijn dat we veel van je vragen op het gebied van werving & selectie. Daarnaast werk je, samen met je HR-collega’s, aan de (door)ontwikkeling en realisatie van onze HR-strategie, de basis op orde brengen en aan het continu verbeteren van onze HR processen- en dienstverlening. De kernwaarden van de gemeente Zeist – vertrouwen, nabijheid en kracht – draag je in doen en laten uit, maar weet je ook te vertalen in beslissingen en beleid. Daarbij blijf je altijd in verbinding en samenwerking met je HR-collega’s en andere teams.

Dit ben je

Liefde voor en kennis van je vak is duidelijk aanwezig. Je bent een echte adviseur te noemen. Je beschikt over een aanstekelijk enthousiasme, soms confronterend als de situatie daarom vraagt maar je weet mensen vooral met argumenten en humor mee te krijgen Gedrevenheid kenmerkt jou: met vernieuwende ideeën ben je altijd op zoek naar manieren om toegevoegde waarde te bieden aan het welzijn van de organisatie, maar ook om zelf te groeien. Feedback ophalen en een ander geven is voor jou een vanzelfsprekendheid. Je kunt tegenkracht bieden en als het nodig is vasthoudend zijn. Zonder star te worden. Je staat stevig in je schoenen, weet wat je te bieden hebt, en ook wanneer je anderen nodig hebt. Je vertoont dat mooie ‘eigenaarschap’ en maakt zaken echt af. Maar eerst en vooral val je op door je uitstekende adviesvaardigheden, waarmee je makkelijk en razendsnel schakelt tussen operationele, tactische en strategische vraagstukken. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van HRM/ P&O/Arbeid & Organisatie;
2. Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als HR-adviseur;
3. Minimaal 2 jaar werkervaring als HR adviseur een overheidsorganisatie;
4. Kandidaat is beschikbaar per 1 februari 2024.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als HR-adviseur binnen een gemeente (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als interim HR-adviseur (25 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het coördineren van projecten op het gebied van HR, met het doorontwikkelen van de adviesrol van P&O en het verbeteren van processen (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in advisering op strategische vraagstukken/organisatieontwikkeling en daarmee advisering aan directies, bestuurders en/of medezeggenschapsorganen (licht dit duidelijk toe in het cv (15 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Afas-personeelsinformatie-systeem (10 punten);
10. Kandidaat is beschikbaar per 15 januari 2024 (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Resultaatgericht;
  • Vernieuwend denken en –handelen;
  • Oordeelsvorming;
  • Adviesvaardigheid;
  • Omgevingsbewustzijn;
  • Klantgericht

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op  donderdag 11 januari en /of vrijdag 12 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 10 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente stelt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. De VOG moet binnen 4 weken na de start worden aangeleverd bij Flextender.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 4 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 5 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 8 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 4 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.