Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 190 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 27 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht

 • Je bent de HR adviseur voor een aantal zelf organiserende teams. Je bent aanspreekpunt voor de collega’s in de teams op het gebied van HR zoals opleiding- en ontwikkeling, beloning en waardering, gespreksvoering en arbeidsvoorwaarden;
 • Je adviseert, geeft ondersteuning, coacht en stelt kritische vragen;
 • Je adviseert de directie over HR vraagstukken en de toepassing en/of wijziging van wet- en regelgeving;
 • Je werkt mee aan de doorontwikkeling van zelforganisatie en daaraan gekoppelde projecten;
 • Je vertaalt samen met je collega’s van het team HR de HR-strategie naar bruikbare concepten en je denkt mee over de ontwikkeling van de organisatie en de rol van team HR. In 2023 staan de volgende onderwerpen op de HR agenda:
  • Door ontwikkelen van zelforganisatie, team en individuele vraagstukken. 
 • Werkplezier (o.a. veranderend werkvermogen, andere eisen stellen aan werk en privé) 
 • Lerend vermogen versterken (collectief en individueel leren en omgaan met veranderingen) 
 • Aantrekkelijk werkgever zijn

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt, zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van HRM;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als HR Adviseur (of gelijkwaardig) in de afgelopen 8 jaar;
4. Minimaal 24 uur per week beschikbaar.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als HR Adviseur in de afgelopen 8 jaar (20 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de wet- en regelgeving op HR gebied (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het vertalen van de HR-strategie naar bruikbare concepten (toon dit aan in het cv middels een concreet voorbeeld) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van zelforganiserende teams (toon dit aan in het cv middels een voorbeeld) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen een publieke organisatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Nieuwsgierig;
 • Analytisch;
 • Creatief;
 • Proactief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.