Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-03

Organisatie
Gemeente De Bilt telt ruim 43.000 inwoners en wordt gevormd door zes dorpen: Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Bijzonder aan de gemeente is de groene ligging in een stedelijke regio. Met de ambitie om een economisch, sociaal en ecologisch topklimaat te scheppen, werken ruim 230 medewerkers van de gemeente continu aan een leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender De Bilt. Een gemeente waar het voor mensen nog fijner wonen, werken en recreëren is. Kijk op onze Youtube om te zien wat Gemeente De Bilt nog meer te bieden heeft.

Om deze ambitie te kunnen realiseren, is de gemeentelijke organisatie in ontwikkeling. De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet om meer opgavengestuurd en gebiedsgericht te werken. Daarnaast bouwen we verder aan een organisatie die flexibel is en slagkracht heeft: we werken vanuit kleine, zelforganiserende teams met een heldere kernopdracht. Lees hier ons organisatieverhaal.

Opdracht
Je werkt actief mee aan het versterken van de kwaliteit en het werkplezier in onze organisatie. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is om het zelforganiserend vermogen van de teams te versterken.
Dat doe je door verschillende teams dagelijks te adviseren en te begeleiden bij personeelsvraagstukken zoals werving & selectie, onboarding, opleiding en ontwikkeling, evaluatiegesprekken, verzuim, enz. Je werkt daarin nauw samen met de teamondersteuners (coaches) en ambtelijk opdrachtgevers.
Als HR Business Partner ben je nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken in de teams en onze organisatie en ben je verantwoordelijk voor HR-processen zoals het ontwikkelen, realiseren en opvolgen van het HR-beleid, in lijn met het organisatieverhaal.
In deze rol werk je zeer zelfstandig, je bent daarbij de sparringpartner voor je HR collega’s en werk je goed samen met teamcontrollers om juiste en tijdige analyses en voorstellen te maken.
Naast je adviesrol draag je bij aan de ontwikkeling en vernieuwing van HR-beleid voor de gehele organisatie. Samen met je collega’s zorg je voor de uitvoering van de onderwerpen die op de HR agenda staan en we vertellen je er graag meer over.

 Knock out criteria (eisen)
1. Aantoonbare werkervaring in rol HR- businesspartner en/ of Teamcoach;
2. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeentelijke instelling;
3. Uiterlijk beschikbaar per 17 april 2023 voor tenminste 20 tot 32 uur per week;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in als HR business partner en/ of Teamcoach (35 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als medewerker bij een gemeentelijke instelling (30 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met met Youforce, licht duidelijk toe wanneer (20 punten);
7. Beschikbaar per 11 april 2023 voor 20 tot 32 uur voor de hele looptijd van de opdracht (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  1. Nauwkeurig / zorgvuldig;
  2. Flexibel;
  3. Teamplayer;
  4. Helikopter view;
  5. Probleem oplossend (eerst structureel, dan adhoc).

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

1x 20 uur en 1x 32 uur uur, 6, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.