Flevoland
Geplaatst 2 maanden geleden
2023-02-15

Organisatie
Provincie Flevoland is een maatschappelijk betrokken en inclusieve organisatie die doorlopend in ontwikkeling is. De organisatie zet de maatschappelijke opgaven centraal, waardoor het in staat is om mee te bewegen in een snel veranderende omgeving. Dit vraagt van onze medewerkers dat zij op een andere manier gaan werken. Om deze transitie mogelijk te maken, vraag en aanbod bij elkaar te brengen en medewerkers en teams in hun kracht te zetten, zijn wij op zoek naar een bevlogen en ambitieuze HR Businesspartner!

Als HR Businesspartner ben je onderdeel van de eenheid HRM. Hier ligt de focus op verandering en optimalisatie. De eenheid HRM wil een faciliterende rol spelen en werkt daarom aan het professionaliseren van haar dienstverlening. Daarnaast ontwikkelt het zich naar een tactische en strategische gesprekpartner.

Opdracht
Als HR Businesspartner werk je mee aan het verder invulling geven van Strategisch Personeelsbeleid. Je werkt mee aan het inzichtelijk maken van het talent binnen onze organisatie. Daarin ben jij de gesprekpartner voor de manager en (waar nodig) voor de individuele medewerker. Vanuit een adviserende rol houd je de gezamenlijke doelen voor ogen en faciliteer je het concern-breed denken.

Je hebt een belangrijk rol bij het verbinden van vraag en aanbod. Je bent in staat om snel zicht te krijgen op de vraag vanuit de opgaven en de benodigde inzet van medewerkers. Je bent daarin creatief en bent niet bang om oplossingen voor te stellen die afwijken van de oorspronkelijke vraag. Je kunt deze keuze goed onderbouwen.

Samen met de andere HR Businesspartner kijk je vooruit, signaleer je trends met betrekking tot het personeelsbestand (denk bijvoorbeeld aan ontwikkelvraagstukken of toename in vraag naar een specifiek expertisegebied) en denk je mee over mogelijke oplossingen of acties. Indien nodig zet je de expertise van je HR collega’s in om vraagstukken op te pakken en met elkaar het gewenste resultaat te bereiken.

Daarnaast zijn er uitdagende HR-projecten waar jij volop de ruimte krijgt om inhoudelijk aan (mee) te werken. Van ‘focus op bedrijfscultuur en gedrag’ tot de gezondheid en welzijn van medewerkers.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende dagen: In overleg.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uurtarief maximaal €100,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Minimaal 32 uur per week beschikbaar, waarvan 3 dagen in de week op locatie Provinciehuis Lelystad;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR business partner en/of in een vergelijkbare rol;
5. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk);
6. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7.Een afgeronde opleiding HRM en/of Bedrijfskunde op minimaal hbo bachelor niveau (20 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van HR business partner/HR adviseur (40 punten).
a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van HR business partner/HR adviseur (0 punten);
b. 2 tot 4 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van HR business partner/HR adviseur (20 punten);
c. 4 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van HR business partner/HR adviseur (30 punten);
d. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van HR business partner/HR adviseur (40 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een overheidsinstantie (20 punten);
a. Tot 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een overheidsinstantie (0 punten);
b. 2 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een overheidsinstantie (10 punten);
c. 3 of meer jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een overheidsinstantie (20 punten);
10. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven en uitdragen van het HRM beleid (maak dit concreet met voorbeelden in het cv.) (20 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring met het schrijven én uitdragen van het HRM beleid (0 punten);
b. 1 tot 2 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven én uitdragen van het HRM beleid (maak dit concreet met voorbeelden in het cv.) (10 punten);
c. Meer dan 2 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven én uitdragen van het HRM beleid (maak dit concreet met voorbeelden in het cv.) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactief;
 • Op de verschillende niveaus kunnen communiceren;
 • Netwerker;
 • Teamspeler;
 • Politiek sensitief;
 • Coachende vaardigheden;
 • Gevoel voor organisatorische verhoudingen.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding 
  € 0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 9 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 10 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op dinsdag 21 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 20 februari 2023. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 16 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.