Job Location
Flevoland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-03

Organisatie
Provincie Flevoland is een maatschappelijk betrokken en inclusieve organisatie die doorlopend in ontwikkeling is. De organisatie zet de maatschappelijke opgaven centraal, waardoor het in staat is om mee te bewegen in een snel veranderende omgeving. Dit vraagt om een transparante organisatie waarin de professionaliteit van de medewerker centraal staat. Maar ook om een andere manier van werken. Om deze transitie mogelijk te maken, vraag en aanbod bij elkaar te brengen en medewerkers en teams in hun kracht te zetten, zijn wij op zoek naar een bevlogen en ervaren HR businesspartner.

Als HR businesspartner ben je onderdeel van het expertiseteam HR. Hier ligt de focus op verandering en optimalisatie. Het team bestaat uit 18 collega’s, verdeeld over meerdere disciplines, zoals de HR businesspartners, de HR adviseurs (o.a. leren & ontwikkelen, werving & selectie, juridische zaken, Arbo, gezondheidsmanagement), de personeels- en salarisadministratie. HR maakt op dit moment een transitie door; van een ondersteunende afdeling, naar een tactische en strategische sparringpartner, waarbij HR niet alleen meer van HR is.

Opdracht
Als HR businesspartner ben jij de gesprekpartner voor de managers van een aantal expertiseteams. Je denkt op strategisch niveau mee en geeft advies over bedrijfsvoering, personeelszaken en het optimaal inzetten van capaciteit en talent voor de opgaven. Je werkt mee aan het invoeren en verder ontwikkelen van duurzaam en inclusief HR beleid in de organisatie en expertiseteams. Daarbij houd je de gezamenlijke doelen voor ogen en faciliteer je het concern breed denken.

Daarnaast zijn er uitdagende HR-projecten waar jij volop de ruimte krijgt om inhoudelijk aan (mee) te werken. Van ‘focus op bedrijfscultuur en gedrag’ tot de gezondheid en welzijn van medewerkers. Met jouw inzet bouw je indirect mee aan de nieuwe dienstverlening van het expertiseteam HR. Jouw succes draagt bij aan het imago van HR. Het kan daardoor ook voorkomen dat je tegen organisatorische belemmeringen aanloopt waar je creatief me om moet gaan. Dit doet een beroep op jouw flexibiliteit en wendbaarheid.

Benodigd aantal professionals
1.

Werkdagen
De dagen waarop de opdracht wordt vervuld, wordt in overleg afgestemd.

Minimumeisen/ knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Een maximum uurtarief van €100,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werken fee Flextender;
3. Beschikbaar voor minimaal 32 uur en maximaal 36 uur per week beschikbaar en voor de duur van deze opdracht, 6 maanden;
4. Minimaal de helft van de werktijd dient te worden uitgevoerd op locatie provinciehuis Flevoland;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR businesspartner;
6. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren. Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Afgeronde hbo/wo opleiding in de richting van HR, organisatiewetenschappen en/of bedrijfskunde (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het adviseren van management en directie (benoem dit duidelijk in het cv) (25 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);

10. Aantoonbare werkervaring in de rol van HR businesspartner;
10a. Minder dan 3 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van HR businesspartner (0 punten);
10b. 3 tot 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van HR businesspartner (10 punten);
10c. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring in de rol van HR businesspartner (25 punten);

11. Aantoonbare werkervaring met het werken binnen een organisatie in transitie in de afgelopen 5 jaar (benoem duidelijk in het cv);
11a. Minder dan 2 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een organisatie in transitie in de afgelopen 5 jaar (0 punten);
11b. 2 tot 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een organisatie in transitie in de afgelopen 5 jaar (5 punten);
11c. Meer dan 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werken binnen een organisatie in transitie in de afgelopen 5 jaar (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet. 

Competenties

 • Stakeholdermanagement en kunnen schakelen op met verschillende managementlagen; 
 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor organisatorische verhoudingen. Je zoekt de verbinding op waar nodig en kunt op verschillende niveaus communiceren;
 • Rolvast;
 • Slagvaardig en lef om dingen uit te proberen;
 • Resultaatgericht, maar flexibel en wendbaar in stijl;
 • Teamspeler;
 • Proactief.

Cv-richtlijnen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. Uit het cv dient duidelijk naar voren te komen waarom de kandidaat geschikt is voor deze functie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen/ knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. Inschrijvingen met een lager uurtarief krijgen in dat geval de voorkeur boven inschrijvingen met een hoger uurtarief. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). In principe worden de beste drie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de provincie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 7 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Overige informatie

 • De provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring;
 • Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding;
 • Er wordt voor zakelijke ritten een reiskostenvergoeding gehanteerd. Dienstreizen worden bij voorkeur met het openbaar vervoer gemaakt. De kosten hiervoor kunnen worden gedeclareerd. Is de plaats van bestemming alleen per auto bereikbaar, dan wordt een kilometervergoeding van €0,37 gehanteerd. Is de bestemming wel bereikbaar met openbaar vervoer, maar wordt er toch met de eigen auto gereisd, dan is de kilometervergoeding €0,14. De basis voor de uitbetaling van het aantal kilometers is de snelste reisafstand vanaf je standplaats, gemeten via routenet.nl. Reis je vanaf je huisadres rechtstreeks naar een bestemming en is die afstand korter dan vanaf je standplaats? Dan krijg je een volledige vergoeding op basis van deze kortere afstand. Reis je naar een bestemming waarbij je je standplaats passeert? Dan kun je alleen de afstand vanaf je standplaats naar de bestemming declareren;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • De Verwerkersovereenkomst kan onderdeel uitmaken van de opdracht welke is te vinden onder de Algemene Inkoopvoorwaarden van de Provincie Flevoland.
 • De provincie Flevoland is niet verplicht de Opdracht te gunnen.

De provincie Flevoland behoudt zich het recht voor het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten en/of de Opdracht niet te gunnen.

Door deel te nemen aan of in te schrijven op deze aanbestedingsprocedure stemt deelnemer in met alle voorwaarden van deze uitvraag.

Planning en meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 7 december 2023 tussen 12:00 en 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk woensdag 6 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de uitkomst van de procedure.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 4 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, Flevoland, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.