Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-28

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Als HR Business Partner begrijp je de business van de klant en ben je volwaardig gesprekspartner. Je weet wat er speelt op P&O gebied , signaleert, anticipeert en vertaalt dit naar de lijn.  Je adviseert en bent sparringpartner van management bij de uitvoering van het HR beleid en instrumenten: zoals o.a. ziekteverzuim, functioneren, functiewaardering, Strategische Personeelsplanning (SPP) etc. Je bent voor jouw domein sparringpartner op het gebied van HR-vraagstukken en Organisatieontwikkeling.  In de wendbare organisatie die we willen zijn adviseer je hoe we mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunnen vergroten door kwaliteiten, ambities en talenten in lijn te brengen met de vraag vanuit de organisatie. verder coach je leidinggevenden ‘onthejob’ in de gewenste dienende stijl van leidinggeven ? Binnen P&O heb je ook je eigen bijdrage op het gebied van P&O-ontwikkeling. Je hebt hierin ook een eigen aandachtsgebied of HR thema waarvoor jij in the lead bent. Je werkt nauw samen met de andere businesspartners van de verschillende Teams binnen Bedrijfsvoering en zorgt hierin voor een integrale advisering op vraagstukken binnen jouw domein. Kortom  je bent het  eerste aanspreekpunt van de business/lijn en hebt overzicht  vanuit die rol. Je hebt regie en bent   ‘spelverdeler’ naar de collega’s/specialisten binnen bedrijfsvoering breed.

Je bent een deskundige en stevig gesprekspartner en HR professional op alle niveaus. Je beweegt mee op managementniveau en geeft  tegengas als dat nodig is. Je bent communicatief sterk, beschikt over coachende vaardigheden en overtuigingskracht. Vanzelfsprekend ben je klant- en resultaatgericht en in staat om tegengestelde belangen te overbruggen. Een enthousiaste HR-businesspartner, die creatief en proactief adviseert, pragmatisch zoekt naar alternatieven en naar de beste oplossing, en daarbij ook het initiatief neemt om wat bedacht is voor elkaar te krijgen. Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau en een relevante P&O opleiding en je hebt actuele kennis van ontwikkelingen binnen het vakgebied. Je hebt ruime werkervaring als adviseur in een vergelijkbare functie en met het proactief adviseren over mobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Bent goed in staat om leidinggevenden te coachen uitgaande van integraal management en in een veranderende dynamische omgeving. Je hebt enige kennis en ervaring  met organisatieontwikkeling en cultuurveranderingen en weet verschillende interventietechnieken toe te passen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als HR Businesspartner bij een overheidsorganisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van HRM (30 punten);
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als HR Businesspartner bij een overheidsorganisatie (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als HR Businesspartner bij een gemeente (20 punten);
6. Kandidaat is in staat om zelfstandig een specifiek HR Thema te kunnen trekken (geef hiervan een duidelijk voorbeeld van aan in het cv) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

–      Communicatief sterk ( in woord en schrift)

–      Coachende vaardigheden

–      klant en resultaatgericht

–      proactief, neemt initiatieven

–      Creatief en vernieuwend.   

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
[Geef aantal in te huren professionals aan voor deze opdracht].

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 3 april 2023, 09:00 uur tot 12:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 31 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 27 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 28 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 29 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.