Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-15

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen. Om hieraan een bijdrage te leveren is de afdeling HRM op zoek naar een ervaren HRM adviseur. Als HRM adviseur kom je te werken voor de directie Risicobeheersing.

De afdeling HRM (ca. 30 fte) is onderdeel van de directie Bedrijfsvoering (ca. 110 fte) en bestaat uit de teams Beleid & ontwikkeling, team HRM advies BWR en HR Services. Een aantal HRM adviseurs werken vallen onder HRM centraal en  direct onder het afdelingshoofd HRM. In dit team werk je samen met collega HRM adviseurs en specialisten.

Opdracht:

 • Je adviseert en begeleidt het management bij HRM vraagstukken en kunt daarbij gemakkelijk schakelen en aansluiten bij de behoefte;
 • Je adviseert bij HRM aspecten in organisatieontwikkelingen;
 • Je draagt de ontwikkelde concernkaders vanuit HRM uit binnen jouw account/directie en bewaakt deze;
 • Je bent de linking-pin tussen de directie die je adviseert en de afdeling HRM en zorgt vanuit die rol voor terugkoppeling en afstemming;
 • Je signaleert trends en ontwikkelingen en levert input voor beleid en vertaalt beleid naar praktisch toepasbare uitvoering;
 • Je participeert in voorkomende gevallen in projecten.

Competenties:

 • Je acteert graag en gemakkelijk in de rol van businesspartner en bent gericht op persoonlijk contact en verbinding;
 • Je kunt schakelen tussen (strategische) adviestaken en meer uitvoerende werkzaamheden, waarvoor een ‘hands-on’ instelling gevraagd wordt;
 • Je bent accuraat en hebt ook oog voor details;
 • Je beschikt over overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit om deze adviesrol optimaal in te vullen;
 • Je hebt organisatorische kwaliteiten en onderscheidt hierbij de hoofd- en bijzaken;
 • Je bent flexibel inzetbaar, weet snel zaken eigen te maken en kunt snel schakelen;
 • Je beschikt over uitstekende advies en communicatieve vaardigheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van HRM/ Personeel & Arbeid;
2. Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als allround HRM-Adviseur bij een overheidsorganisatie;
3. Aantoonbare ervaring met vraagstukken op het gebied van in –door-uitstroom, verzuim en organisatievraagstukken (benoem dit duidelijk in het cv.).

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring als HRM Adviseur/HRM Businesspartner binnen een veiligheidsregio (50 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de toepassing van CAR UWO (benoem dit duidelijk in het cv.) (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Klantgericht;
 • Resultaatgericht;
 • Vernieuwend denken en –handelen;
 • Oordeelsvorming;
 • Adviesvaardigheid;
 • Organisatie sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland in week 8. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 16 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 juni 2023, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.