Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-12

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Het HRM team bestaat uit 15 mensen (een teammanager HRM, twee senior en een junior adviseur leren en ontwikkelen, drie beleidsadviseurs HRM, twee HRM-adviseurs, een recruiter, twee medewerkers HRM, een senior Personeels- & salarisadministrateur en twee Personeels- & salarisadministrateurs).

We werken voornamelijk vanuit huis, en als de werkzaamheden, gesprekken of contacten erom vragen, werken we op kantoor. We vinden het belangrijk om goed contact met elkaar te houden en werken nauw met elkaar samen. Het team maakt onderdeel uit van het Domein bedrijfsvoering.

Context van de opdracht
Voortvloeiend uit de verwachtte organisatie ontwikkeling (o.a. schaalvergroting) van de organisatie volgen acties en aanpassingen op HR-gebied afgestemd op de doelstelling van de organisatie.

Daarom is het tijd om de visie op de rol van HRM binnen de organisatie te herijken.

Hierbij uiteraard rekening houdend met de ambities op het gebied van HRM van ons college:

De schaalsprong centraal – doelstelling tot 2026:

 • het versterken van de gemeente met voldoende personeel
 • het versterken van de kwaliteit van de organisatie
 • het versterken van het functioneren van de ambtelijke organisatie

HRM strategie met aandacht voor:

 • Werken aan flexibiliteit
 • Stimuleren van talent
 • Leren & Ontwikkelen
 • Versterken strategisch beleidsadvies
 • Financiële beheersing
 • Digitalisering en informatie gestuurd werken
 • Externe inhuur terugbrengen
 • (visie op & ontwikkeling van) Leiderschap / management
 • Kansen in de regio
 • Verdere professionalisering van de organisatie
 • Kwaliteit van de ondersteuning aan bestuur en management

 Opdracht
De opdracht bestaat uit 4 onderdelen/resultaten:

 1. Een verkenning uitvoeren in én met de organisatie naar de toekomstvisie op de taken, de rol en verantwoordelijkheden van HRM (mrt);
 2. Op basis van deze verkenning (samen met leden van het HRM team) opstellen van een gedragen toekomstvisie op de rol van HRM passend bij de ontwikkelingen die Rijswijk doormaakt en gaat maken (mrt/apr);
 3. Het vertalen van de visie naar een uitvoerbaar intern ontwikkelplan HRM, zodanig dat enerzijds de HR-dienstverlening door kan blijven lopen en anderzijds de benodigde ontwikkelstappen binnen het HRM team en bij de HRM professionals vorm krijgen (apr/mei);
 4. Inzichtelijk maken van middelen en randvoorwaarden om het ontwikkelplan HRM uit te kunnen voeren (apr/mei);
 5. Het begeleiden van het HRM team / de HRM professionals bij de start van het uitvoeren van het ontwikkelplan (mei/jun).

Je hebt de opdracht met succes uitgevoerd als:

 • De toekomstvisie op de rol van HRM in de organisatie als passend wordt ervaren;
 • Je de leden van het HRM team zodanig hebt meegenomen in de stappen dat zij zich eigenaar voelen van de toekomstvisie op de rol van HRM;
 • Je de leden van het HRM team in staat hebt gesteld van én met jou te leren in dit traject;
 • De HRM teamleden een zodanig start maken met het ontwikkeltraject dat zij zelfstandig verder kunnen;
 • Het bovengenoemde tijdspad is gerealiseerd.

We zijn benieuwd naar jouw aanpak en ideeën om deze vier onderdelen vorm te geven.

Wat heb je nodig:
In deze opdracht is actuele kennis van en ervaring met de belangrijke ontwikkelingen uit het HR -werkveld nodig zodat nieuwe inzichten en innovaties een plaats kunnen krijgen in onze aanpak.
Tegelijkertijd beogen we een realistische visie op de rol van HRM  die goed aansluit bij de ambities en de ontwikkeling van onze organisatie. Waar HRM soms iets vooruitloopt en stimuleert en soms volgt waar dat beter past.
Daarom zijn we opzoek naar een HRM professional of bureau die ervaring heeft met soortgelijke vraagstukken en veranderkunde.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het adviseren/begeleiden in organisatorische veranderprocessen op het gebied van HRM;
2. Beschrijf op max 1 A4 jouw eerste beeld over mogelijke aanpak en ideeën om de vier onderdelen uit deze opdracht vorm te geven;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als strategisch organisatieadviseur op het gebied HRM (40 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar bij een gemeente (30 punten);
6. Uurtarief maximaal €120,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (10 punten);
7. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 voor gemiddeld 8-12 uur per week gedurende de gehele opdrachtduur inclusief verlengingen (20 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

 • Analytisch vermogen: je kan een situatie, probleem of vraagstuk analyseren. Je kunt probleemoplossend nadenken door een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken
 • Adviseren: je kunt helder en oplossingsgericht adviseren over complexe vraagstukken
 • Samenwerken, netwerken en verbinden: je beschikt over sociale vaardigheden, hebt een heldere communicatiestijl en beschikt over overtuigingskracht. Je zoekt graag de samenwerking en bent bereid om anderen van jou te laten leren, net zo goed als dat je met én van anderen wil leren.
 • Ondernemerschap: persoonlijk leiderschap, initiatief en zelfstandigheid is belangrijk voor een goede invulling van deze opdracht.
 • Resultaatgericht: je richt je acties op het beoogde resultaat.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 16 februari 2023 in de ochtend. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op uiterlijk donderdag 9 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 13 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

4 maanden, 8 tot 12 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.