Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-15

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken ruim 200 bevlogen en ervaren collega’s aan de uitvoering van (milieu)taken voor 16 gemeenten in Noord-Holland Noord. Daarnaast is ook de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. Voor de provincie Noord-Holland voert de OD NHN in geheel Noord-Holland taken uit op het gebied van natuur, zwemwater en (vaar)wegen. De OD NHN verzorgt voor zijn opdrachtgevers de vergunningverlening, toezicht & handhaving en staat hen bij met specialistisch advies. Dit doen we bijvoorbeeld op het gebied van milieu, natuur, klimaat, duurzaamheid, circulaire economie, geluid, lucht, afval, asbest, veiligheid en bodemkwaliteit.

De OD NHN is gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, dicht bij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Als HSE-adviseur richt je je op de gezondheid (Health), veiligheid (Safety) en het milieubewust (Environment) werken van de medewerkers bij de OD NHN. Je werkt hierbij nauw samen met diverse partijen zoals HR, de OR, de bedrijfsarts en andere externe specialisten in dit vakgebied. Vanuit jouw rol als HSE-adviseur lever je een belangrijke bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseer je over (beleids)aspecten op het gebied van Arbo/ preventie. De focus hierbij ligt op het verder verbeteren van de werkomstandigheden van alle medewerkers van de OD NHN voor wat betreft veiligheid en gezondheid waarbij je flexibel inspeelt op vragen en denkt in oplossingen. Je kijkt tevens naar een milieuvriendelijke manier van werken. Daarnaast adviseer je over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassingen in hun takenpakket, veranderingen in hun loopbaan en ontwikkelingen in hun organisatie.

Voor de medewerkers van de OD NHN ben jij het aanspreekpunt voor Arbo gerelateerde vragen en problemen. Daarnaast geef je voorlichting aan de medewerkers over veilig en gezond werken. Je signaleert knelpunten en geeft gevraagd en ongevraagd advies over verdere professionalisering van de arbeidsomstandigheden en het arbobeleid. Je adviseert directie, leidinggevende en medewerkers over het versterken en borgen van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Daarnaast ben jij aanspreekpunt voor de Nederlandse Arbeidsinspectie en meld jij ook eventuele arbeidsongevallen aan deze inspectie.

De OD NHN heeft een RI&E uitgevoerd. In navolging hiervan heeft de OD NHN ook een plan van aanpak opgesteld om de risico’s te verkleinen en/of te mitigeren. De uitvoering van het plan van aanpak vindt primair plaats door de eigen medewerkers van de OD NHN, waarbij jij als HSE-adviseur de aanjager van bent. Je coördineert alle acties vanuit het plan van aanpak en zorgt ervoor dat dit met de juiste kwaliteit tot stand wordt gebracht. Je signaleert hierbij welke zaken door jou of door de organisatie zelf opgepakt kunnen worden en waarvoor specialistische kennis nodig is. Naast het zorgdragen voor het uitvoeren van het plan van aanpak, zorg jij ervoor dat de RI&E actueel blijft. Hiermee zorg jij ervoor dat de medewerkers van de OD NHN met de juiste interventies, beschermingsmiddelen en voorlichting veilig en gezond hun werk kunnen uitvoeren.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring met het initiëren en coördineren van acties op basis van een RI&E(risico inventarisatie en evaluatie) bij de overheid (25 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het adviseren over maatregelen waarmee het brede scala aan risico’s voorkomend bij de werkzaamheden binnen een omgevingsdienst worden weggenomen of beheerst (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met het adviseren over en het opstellen en ontwikkelen van maatregelen ter verbetering van het arbobeleid (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het geven van voorlichting betreffende het brede scala aan onderwerpen/ risico’s waarmee medewerkers, die werken bij een omgevingsdienst, in aanraking kunnen komen (denk hierbij onder andere aan asbest, drijfzand, (mest)gassen, beeldschermwerk, psychosociale arbeidsbelasting, teken en andere zoönose) (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/ de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk);
– Adviseren;
– Oordeelsvorming;
– Overtuigingskracht;
– Assertief;
– Resultaatgericht;
– Samenwerken;
– Bestuurlijk sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op vrijdag 18 augustus 2023, 09:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk bericht op vrijdag 18 augustus 2023, 09:00 uur. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.?
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 14 augustus 09;00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden uiterlijk op maandag 14 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 16 augustus 2023, 09:00. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.