Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-24

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Opdracht
Met de start van de Omgevingswet en Wet KwaliteitsBorg is er meer helderheid gekomen in knelpunten, actuele behoeften en nog te realiseren ontwikkelingen/procesonderdelen. Belangrijk hierin is een goed werkend en functioneel aansluitende ICT. Tevens is bewaking van de scope, inhoudelijke compleetheid en kwalitatieve toetsing essentieel. In dat kader zoeken we iemand die zowel van ICT kant monitort welke behoefte er ligt, welke ontwikkelingen gaande zijn die invloed hebben, sturing kan geven tussen ICT en business aangaande lopende zaken met een ICT component, betrokken is in ontwikkel overleggen en scherpte kan aanbrengen in de compleetheid en kwaliteit van zowel ICT veranderingen als noodzakelijke voorzieningen vanuit de Omgevingswet.

Als coördinator ICT begeleid je vanuit ICT de ontwikkelingen rondom Rx.Mission, ben je betrokken bij ontwikkelingen die direct en indirect een effect kunnen hebben op de Omgevingswet en geef je gevraagd en ongevraagd advies op plannen en realisaties. Je onderhoudt contacten met opdrachtgever en stakeholders. Je zorgt ervoor dat je projecten binnen de kaders blijven. Jij werkt hierbij nauw samen met de Business Projectleider die ervoor zorgt dat tijd, mensen, middelen en instrumenten op het juiste moment beschikbaar zijn.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 83,20 (schaal 10 ) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding;
3. Aantoonbare werkervaring met RX.Mission en Omgevingswet/WKB, benoem waar dit is opgedaan;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als coördinator op het gebied van ICT;

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met de implementatie van de Omgevingswet in de rol van coördinator of functioneel beheerder (25 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als coördinator op het gebied van ICT (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met de implementatie SquitXO en RX.Mission (15 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een 100.000+ gemeente (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het opleiden van functioneel beheerders (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      Je bent goed op de hoogte van relevante trends en ontwikkelingen met betrekking tot applicaties en de Omgevingswet;
–      Je bent enthousiast, flexibel en gestructureerd;
–      Je weet collega’s te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en waarom;
–      Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit;
–      Dat je graag en goed samenwerkt met anderen, resultaatgericht en communicatief vaardig bent en planmatig kunt werken, mag voor jou als professional geen verrassing zijn;
–      Behalve dat je weet hoe je projecten moet managen en tot het gewenste (en geplande) einde moet brengen, weet je ook hoe je teams aanstuurt en mensen motiveert tot het leveren van hun beste prestaties;
–      Je werkt goed in een team, maar je bent ook in staat om zaken zelfstandig aan te pakken. Dat doe je op een resultaatgerichte manier;
–      Je vindt het leuk om in een dynamische omgeving te werken, waar nog veel ruimte is voor verbeteringen.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.