Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-09

Organisatie
Dit zijn wij: Groot genoeg om klein te blijven.
Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners een relatief kleine gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor deze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar.  Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op http://www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl/ en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
De primaire verantwoordelijkheid van de ICT-regisseur ligt bij het regisseren van operationele issues door het plannen en verstrekken van (wijzigings)opdrachten met betrekking tot de reguliere ICT-dienstverlening en bewaken van de uitvoering en de basis dienstverleningsniveaus. De ICT-dienstverlening en het beheer van de ICT-infrastructuur is daarbij uitbesteed aan de Regionale ICT Dienstverlening (RID).

Als ICT-regisseur zorg je op operationeel en tactisch niveau voor de verbinding tussen de eigen organisatie, de intergemeentelijke ICT-samenwerking en de aansturing van de ICT-dienstverleners en leveranciers. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, plannen en geven van opdrachten aan hen en het bewaken van de uitvoering. De focus ligt op het optimaal inzetten en benutten van de geleverde ICT-diensten en het controleren van de uitvoering ervan. Bij onduidelijkheden, vragen of escalaties met betrekking tot de geleverde diensten ben je het eerste aanspreekpunt van de gemeente en de RID.

Je maakt deel uit van het team Informatievoorziening en -beheer. In dit team zijn ondergebracht de Informatieadviseur, Adviseur informatiebeheer, Informatiebeheerders, Informatiebeveiligings-functionaris, Privacy Officer, ICT-coördinator, functioneel beheer Zaaksysteem en Geo-systemen en een BAG-beheerder. Het team, bestaande uit 14 medewerkers, geeft invulling aan de werkzaamheden 1) advies & beleid, 2) instandhoudingsbeheer en 3) informatiebescherming. Als ICT-coördinator ben jij gericht op de instandhouding van de ICT-voorzieningen.

Werkzaamheden
Als ICT-coördinator ben je de verbindende operationele en tactische schakel tussen de ICT-gebruikers in Wijk bij Duurstede, Team Informatievoorziening en -beheer en de RID-Utrecht. Je zorgt voor de planning, coördinatie, uitvoering en rapportage van ICT-opdrachten en ondersteunt de organisatie bij het optimaal benutten van de ICT-voorzieningen.

 • Je structureert het incident- en problemmanagementproces en bewaakt de afhandeling van incidenten en problems.
 • Je voert het wijzigingenbeheer uit door (wijzigings)opdrachten te plannen, te coördineren en te bewaken conform het regionale wijzigingenproces.
 • Je coördineert en verwerkt serviceverleningsverzoeken van de gebruikers en bewaakt daarmee de levenscyclus van alle service verleningsverzoeken (tijdigheid, juistheid, gebruikerstevredenheid).
 • Je faciliteert de ICT-gebruikers in het gebruik van een kanaal voor het aanvragen en ontvangen van services, door de inzet van RID-diensten en bewaakt het afgesproken goedkeurings- en kwalificatieproces.
 • Je escaleert bij klachten of commentaren ten aanzien van het gebruik, de inzet en werking van ICT-voorzieningen.
 • Je bewaakt de levering van standaard ICT-componenten, werkplek voorzieningen (laptops / devices) en standaard services (licenties en software-media).
 • Je beoordeelt en bewaakt de maandelijkse service rapportages van de ICT-dienstverlener(s), licentie- en dataverbruik (cloud), het accountbeheer en serverbeslag en rapporteert hierover aan de teamleider Informatievoorziening en -beheer.
 • Je vertegenwoordigt de gemeente in het regionaal ICT Regisseursoverleg en het Service Level Management overleg en draagt bij aan de regionale samenwerking.

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met ICT-beheer, Service Management, ICT-support medewerker of proces medewerker.
 2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
 3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT-beheer en -ondersteuning bij een gemeente;
 4. Aantoonbare werkervaring met gebruikersondersteuning en wijzigingsbeheer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)

 1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met ICT-beheer, Service Management, ICT-support medewerker (30 punten);
 2. Afgeronde opleiding/cursus op het gebied van ICT-beheer of gebruikersondersteuning (20 punten);
 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van incident- en problemmanagement (20 punten);
 4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren en verwerken van serviceverleningsverzoeken (ITIL Request Fulfillment) (20 punten);
 5. Afgeronde opleiding(en) op het gebied van ITIL en/of BiSL (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Verbindend;
 • Analytisch;
 • Planmatig;
 • Servicegericht;
 • Stressbestendig;
 • Resultaatgericht;

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste twee kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 14 maart (in de middag). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 13 maart bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 10 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.