Job Location
Zeeland
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-15

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40.

Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Opdracht
De gemeente Alphen a/d Rijn groeit en is volop in beweging. De groei van de organisatie zorgt voor een complex samenstel van data, architectuur en processen. Dit vraagt om een analyse en overzicht van de huidige situatie, de lopende initiatieven en de gewenste situatie, specifiek gericht op de directie Bedrijfsvoering Dit alles om te komen tot robuuste, integrale, klantgerichte en op elkaar afgestemde processen, databeheer en – ontsluiting en architectuur binnen Bedrijfsvoering ten behoeve van de interne klanten die hiermee voor de inwoners van onze gemeente kunnen zorgen voor optimale dienstverlening..

Om te zorgen voor blijvende samenhang, verbinding en afstemming met een gezamenlijk resultaat zijn wij op zoek naar een overkoepelde programma manager met oog voor de lange termijn doelen en ook de korte termijn ‘quick wins’.

Een programma manager die het klantperspectief vooropstelt en rekening houdt met de uitvoerbaarheid in het proces en/of systeem.

Resultaat van dit programma:

 • Overzicht en inzicht in de huidige en lopende initiatieven (waaronder het in-, door- en uitstroomproces)
 • Programmatische aanpak op het vervolg met aantoonbare mijlpalen en resultaten
 • Grootste bottlenecks, zoals die ervaren worden door eindgebruikers, hebben prioriteit in de aanpak
 • Aantoonbaar draagvlak in de organisatie in de te nemen stappen en realisatie
 • Borging van de resultaten binnen de organisatie

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in programmamanagement binnen de bedrijfsvoering waarbij belangen van diverse partijen in acht worden genomen;
2. Aantoonbare werkervaring met projectmanagement op het snijvlak van datamanagement, procesmanagement en architectuur;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
4. Minimaal 3 jaar werkervaring als programmamanager binnen de (semi) overheidsorganisatie (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in het verbinden van verschillende partijen en belangen in een complex speelveld, geef dit aan doormiddel van een voorbeeld (25 punten);
6. Een door de kandidaat zelf geschreven beschrijving van de eigen rol in drie projecten met aandacht voor oplossen knelpunten en behaalde successen gerelateerd aan het resultaatgericht en pragmatisch werken (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de volle breedte van bedrijfsvoering (met name HR, financiën en IT) (15 punten);
8. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 december 2023 beschikbaar voor minimaal 24 uur per week (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Resultaatgericht en pragmatisch
 2. Verbindend bij belangentegenstellingen
 3. Klantgericht
 4. Oplossingsgericht
 5. Organisatiesensitiviteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do

Planning
De eerste gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdagochtend 21 en woensdagochtend 22 november 2023, het tweede gesprek is gepland op dinsdagochtend 28 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 20 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 november 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 16 november 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zeeland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.