Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-08

Organisatie
De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Nieuwsgierig geworden? Meer info vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl en www.wijkbijduurstede.nl

Opdracht
Het Team Informatievoorziening en -beheer adviseert  binnen de gemeente Wijk bij Duurstede collega’s en afdelingen als het gaat om informatievoorziening in de breedte zin van het woord, van applicatielandschap tot informatiestromen binnen processen, van gegevensmanagent tot het borgen van thema’s als security, privacy en beheer. Binnen het team zijn verschillende rollen: (Senior) Informatieadviseur, (Senior) Adviseur informatiebeheer, kwaliteitsmedewerker Informatiebeheer, Privacy Officer, ICT-regisseur, functioneel beheer Zaaksysteem, Geo-systemen en medewerkers Informatiebeheer.  Het beheer van de ICT-infrastructuur is uitbesteed aan de RID-Utrecht. Het team bestaat uit 15 medewerkers en wordt verder opgebouwd om invulling te kunnen geven aan de werkzaamheden ten aanzien van advies & beleid, instandhoudingsbeheer en informatiebescherming. De rol van Informatieadviseur fungeert als de smeerolie, de verbinding, tussen de verschillende rollen in het team.

Jouw adviserende en beleidsmatige werkzaamheden als Informatieadviseur zijn gericht op informatiemanagement, informatiebeleid en informatieplanning. Daarnaast werk je mee aan de ontwikkeling van het team. We zoeken daarvoor een professional die weet van aanpakken en in de breedte van het werkveld kan denken, werken en handelen.

Wat ga je doen?

 • Initiëren en bijdragen aan de ontwikkeling van de visie en het beleid ten aanzien van Informatievoorziening door middel van informatiemanagement, informatiebeleid en informatieplanning.
 • Het ophalen van de behoeften vanuit de afdelingen op het gebied van software en procesvraagstukken.
 • Bijdragen aan de implementatie, realisatie, rapportage en evaluatie van de projecten uit het Informatieplan en –beveiligingsplan en bewaken van de kwaliteit.
 • Inrichten en beheren van de informatiearchitectuur, het gegevensmodel en gegevensstromen
 • Procesverantwoordelijke Functioneel Beheer; begeleiden functionele beheerders van de gemeente en organiseren functioneel beheerdersoverleg.

Adviseert over, draagt bij aan en bewaakt  de applicatieharmonisatie en samenwerking op gebied van functioneel beheer met regiogemeenten.

Volgen van en adviseren over landelijke ontwikkelingen (Digitale Agenda 2024 / Open Data, Digitaal Stelsel ter ondersteuning van de Omgevingswet).

 • Beheren softwarecatalogus.
 • Deelnemer interne wijzigingsoverleg en regionaal overleg van Informatie Adviseurs.

Vereisten / knock-outcriteria 
1. Kandidaat is per uiterlijk maandag 3 april l2023 beschikbaar voor 32 uur per week;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
3. Aantoonbare werkervaring in een adviserende rol op het gebied van informatievoorziening bij of in opdracht van een overheidsorganisatie;
4. Maximum uurtarief van €100,00 exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender. 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Informatieadviseur (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een overheidsorganisatie (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van informatieadvisering bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met beleidsontwikkeling op het gebied van informatievoorzieningen bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
9. Afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau het gebied van Bedrijfskunde of Informatica (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatieve vaardigheden, gericht op samenwerken, overtuigingskracht, analytisch vermogen, initiatief, inlevingsvermogen, omgevingsbewuste werkhouding

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden i.o.m. een kandidaat via Flextender ingepland op donderdag 16 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 15 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 maart 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 9 maart 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.