Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 dagen geleden
2024-02-12

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid.

De Informatiearchitect valt onder de verantwoordelijkheid van het team Informatie en wordt aangestuurd door de teamleider I-Advies.

De kantoorautomatisering en IT infrastructuur zijn ondergebracht bij een bedrijfsvoering organisatie in samenwerking met de gemeente Delft.

Opdracht
De opdracht behelst (onder andere) de volgende activiteiten:

 • Strategie activiteiten
  • Opstellen visie ten aanzien van (informatie) architectuur voor gemeente Rijswijk;
  • Overleg voeren met de collega strategische adviseurs en gezamenlijk uitvoeren van acties;
 • Beheer activiteiten
  • Uitwerken visie ten aanzien van architectuur voor gemeente Rijswijk;
  • Opstellen en onderhouden van de informatie architectuur van gemeente Rijswijk;
  • Adviseren bij I-projecten ten behoeve van bewaking van de informatie architectuur;
  • Deelname aan diverse project impact analyses;
  • Afstemming met GR ICT ;
 • Transitie activiteiten
  • Meenemen van de collega’s I-Adviseurs in architectuur;
  • Meenemen van de collega Specialist Technisch Infrastructuur;
  • Meenemen van de collega’s functioneel beheer in de relatie tot de architectuur;
  • Borgen van architectuurdenken bij nieuw te starten projecten

De informatie architect valt onder de verantwoordelijkheid van het team Informatie. Je rapporteert aan de manager informatie.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn zonder noemenswaardige inwerktijd van meerwaarde is voor onze organisatie en een impuls kan geven aan de doorontwikkeling van de informatie architectuur. Volgende competenties worden verder verwacht:

 • Goede analytische skills op het gebied van bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
 • Je hebt een zeer ruime ervaring in een vergelijkbare functie met beleidsadvisering met betrekking tot gemiddeld de meest complexe vraagstukken, met name gericht op lange termijn en op concernniveau.
 • Je hebt ruime ervaring met de aanbesteding van applicaties;
 • Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Je bent deskundig op het vakgebied, je bent innovatief en experimenteert met nieuwe ontwikkelingen.
 • Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken.
 • Je bent goed op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen.
 • Samenwerkings- en resultaatgericht, flexibel (aanpassingsvermogen), praktisch, klantgericht.
 • Bij voorkeur heb je specifieke ervaring met applicaties uit het applicatielandschap van de gemeente Rijswijk (zoals Corsa, Cognos, 2Secure, Key2 applicaties en MDU).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde WO opleiding in de richting van Informatica, ICT, Bedrijfskunde of Bestuurskunde;
2. Uiterlijk per 15 februari 2024 beschikbaar;
3. Minimaal voor 20 uur per week beschikbaar;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de afgelopen 10 jaar als informatie architect;
5. Minimaal 1 jaar ervaring met concept Kernregistratie Documenten (KRD);
6. Maximaal uurtarief van €130,00 exclusief BTW en  inclusief reiskosten woon-werk verkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding in de richting van Informatica, ICT, Bedrijfskunde of Bestuurskunde op minimaal WO niveau (20 punten);
8. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de afgelopen 10 jaar als informatie architect (30 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op informatiemanagement gebied bij een gemeente (20 punten);
10. Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met de KRD (KernRegistratie Documenten) architectuur (10 punten);
11. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met  Liber Zaaksysteem (5 punten);
12. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met Corsa DMS (5 punten);
13. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar met 2Secure berichtenverkeer (5 punten);
14. Beschikbaar z.s.m. en uiterlijk maandag 15 februari 2024 (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: donder- en vrijdagen

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 15 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 14 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 12 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 13 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.