Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-08

Organisatie
Gemeente Bunnik is een veelzijdige en ambitieuze gemeente die zich graag als een krachtige partner opstelt in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Dat doen wij aan de hand van het collegeprogramma ‘Bunnik bouwen voor elkaar’ waarin voor de komende jaren de belangrijkste opgaven voor gemeente Bunnik staan geformuleerd.

Werken bij gemeente Bunnik betekent steengoed zijn in je vak. We worden geïnspireerd en uitgedaagd door de rol van de lokale overheid in het midden van de samenleving. We durven nieuwe wegen te bewandelen, houden van aanpakken en kunnen snel inspelen op relevante geluiden in onze samenleving. In dialoog zoeken we naar oplossingen. Dat doen we met inwoners, ondernemers en de partners in de regio.

Opdracht

Jij bent onze expert als het gaat om informatievoorziening, informatiestromen en informatiebehoefte van gemeente Bunnik. Je adviseert en begeleidt de organisatie bij het optimaliseren van de informatievoorziening in een veranderende omgeving. Daarbij heb je een prominente rol bij het bepalen van de informatiestrategie, het maken van informatieplannen en in de projecten. Daarnaast neem je deel aan gezamenlijke overleggen met collega-beleidsadviseurs van andere gemeenten in de regio en de professionals van de RID-Utrecht en RAZU. Je bent actief in het opbouwen en onderhouden van relatienetwerken bij de overheid en andere relevante sectoren in de IT-wereld. Je vervult een actieve rol binnen een regionaal programma informatievoorziening bij de RID-Utrecht gebaseerd op een gezamenlijk opgestelde i-visie, waarin o.a. wordt gestreefd naar harmonisatie van applicaties en naar inrichting van gelijke processen. Ook ben je hierin de verbindende schakel voor je Bunnikse collega’s. Tot slot initieer je de ontwikkeling van beleid en instrumenten ter ondersteuning van de veranderingen, bijvoorbeeld door middel van een projectplan, informatiearchitectuur en sturingsinformatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Een maximum uurtarief van € 105,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk en Fee Flextender;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als informatiemanager bij een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met informatie- en procesmanagement bij een gemeentelijke organisatie (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met accounthouderschap van gemeenschappelijke regelingen (licht dit duidelijk toe in het cv) (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met intergemeentelijke samenwerking binnen een gemeentelijke regio (benoem hier van minimaal 1 voorbeeld in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar met bestuurlijke advisering binnen het vakgebied informatie (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat voldoet aan het bovengenoemde profiel.

Competenties
–             Je kunt direct volledig zelfstandig werken en het gemeentebestuur adviseren;
–             Je bent breed inzetbaar op het vakgebied informatie;
–             Je kunt de juiste prioriteiten stellen en je doet wat nodig is;
–             Je kunt inschatten wat bestuurlijk of anderszins aandacht nodig heeft;
–             Je staat stevig in de schoenen;
–             Je blijft zich comfortabel voelen als duidelijkheid ontbreekt;
–             Je kunt verbindingen leggen tussen verschillende invalshoeken van het vakgebied informatie, je hebt een brede blik;
–             Je zoekt samenwerking met partners en durft daarbij ook zaken uit handen te geven;
–             Je bent organisatie- en bestuurlijk sensitief;
–             Je bent sociaal- en communicatief vaardig, zowel mondeling, als schriftelijk;
–             Je hebt oog voor jouw collega’s.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.