Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-02

Organisatie
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen.

Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de misse waar wij voor gaan!

Afdeling
Binnen de Gemeente Zoetermeer is de afdeling Informatie en Automatisering verantwoordelijk voor de technische ondersteuning van de rest van de organisatie. Binnen het team Advies & Projecten heerst een collegiale sfeer. Iedereen is bereid om elkaar te helpen. Maar we zijn vooral gedreven om onze projecten goed uit te voeren, voor de collega’s, het bestuur en de burgers. De manager stuurt niet op inhoud maar vooral op voortgang en proces. Het moderne stadhuis stimuleert ontmoetingen en onderlinge samenwerking en je bent flexibel in het zoeken van je werkplek.

Opdracht
Wil jij een afwisselende opdracht waarin je de informatiebehoefte van de bedrijfsvoeringsafdelingen (Inkoop,P&O, P&C, communicatie, Vastgoed) helder maakt en helpt te vertalen in een meerjarenaanpak? Ben jij die kei in verbinding maken tussen processen en behoeften van het fysieke domein, de gemeentebrede digitaliseringsvisie en I&A (informatie en automatisering)?  Dan hebben wij voor jou een mooie aanbod: werken bij een gemeente die informatisering en automatisering bewust inzet voor de beste service aan inwoners en medewerkers._

De functie
De informatiemanagers bij I&A hebben een strategisch, tactisch-adviserende rol op het gebied van ICT/ informatievoorziening. Zij vormen tevens de schakel naar andere specialismen binnen de afdeling. Als informatiemanager werk je vanuit I&A en draag je onze visie uit naar de afdelingen. Je werkt nauw samen met de ICT- en Data architect, functioneel beheer, informatiebeheer, security en andere specialisten binnen de diverse teams van I&A. De I&A informatiemanager is nauw betrokken bij een specifiek domein en weet wat er binnen dat domein op het gebied van digitalisering en informatiebeheer speelt. Idealiter werkt de informatiemanager direct samen met een business-informatiemanager binnen de vakafdeling. Gezamenlijk adviseren zij het managementteam van zowel I&A alsook de vakafdeling, evenals de directie en het informatiemanagement-overleg . De informatiemanagers werken nauw samen met de strategisch adviseur binnen I&A die meer gemeentebreed kijkt wat op strategisch niveau nodig is. In de adviesgesprekken met het domein komt niet alleen op tafel wat er op ICT/IV-gebied binnen de afdeling speelt, maar ook “het grote plaatje” wordt besproken: wat speelt er bij andere afdelingen, welke gemeentebrede ontwikkelingen zijn van belang, welke landelijke ontwikkelingen kunnen worden benut en waar wil de afdeling op termijn naartoe en hoe wordt dit geplot op de visie van I&A. Samen met de informatiemanager worden informatie- en ICT-wensen vanuit het domein bekeken, wordt de vraag achter de vraag achterhaald en wordt de scope op het juiste niveau getild en wensen geprioriteerd en uitgezet in de tijd. In totaal zijn er 4 informatiemanagers (sociaal domein, fysiek domein, digitale dienstverlening en bedrijfsvoering). De informatiemanagers nemen ook plaats in het strategieteam van de gemeente.

Deze opdracht valt onder het team Advies en Projecten (A&P) dat bestaat uit enthousiaste informatiemanagers, adviseurs en projectleiders.  Het is een divers team waarin vooral de adviseurs een diverse club is. Je vind in dit team de contractmanager ICT, een recordmanager, Bi en gegevensadviseur, data- en ICT architect. Doordat veel specialismen hier samen komen kunnen we elkaar versterken en breed adviseren omdat we ook basiskennis hebben van elkaars expertise.

Jouw rol
In deze functie opereer je tussen de bedrijfsvoeringsafdelingen en je eigen afdeling I&A in. Soms zit hier een spanningsveld waar jij goed mee om weet te gaan door je uitstekende communicatieve en empathische vaardigheden. Je kunt uitstekend met de bedrijfsvoeringsafdelingen meevoelen en adviseren zonder je binding en de visie van I&A uit het oog te verliezen. Je combineert daadkracht met flexibiliteit en organisatie sensitiviteit en bent een echte bruggenbouwer.

Hoofdtaken:
– Je vertaalt de informatiebehoeften vanuit werk- en bedrijfsprocessen van jouw domein in Informatievoorziening en treedt daarin adviserd op naar het MT van I&A als ook de vakafdeling, maar ook op het niveau van DT en IMO.
– Je helpt jouw domein om een meerjarenaanpak op te stellen die aansluit bij de digitaliseringsvisie, de werkwijze en de processen binnen I&A en het gemeentebrede portfolio.
– Je werkt op een strategisch, tactisch niveau, met actieve bijdrage aan de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de informatievoorziening op het gebied van strategie & beleid.
– Je overziet het IT & informatielandschap en denkt mee over voortdurende verbeteringen op dit vlak binnen jouw primaire business-domein (sociaal domein, fysiek domein, dienstverlening of bedrijfsvoering).
– Je weet de verbinding te maken met aanpalende expertise zoals: informatiebeheer, functioneel beheer, informatiebeveiliging, privacy, data/gegevensmanagement, ICT en procesverbetering.
– Je kunt onderdeel zijn van een project of programma, maar dan in een adviserende of sturende rol (stuurgroep lid bijvoorbeeld).
– Je volgt ontwikkelingen in het vakgebied en landelijke Gemeentelijke ontwikkelingen.  
– Informatiemanagement van vakafdelingen en I&A zorgen gezamenlijk voor voorstellen/advisering aan MT, DT en het IMO.

Vereisten / knock-out criteria
1. De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever. (Dit criterium is niet van toepassing op kandidaten die een vast dienstverband hebben bij de uitlenende instantie);
2. Uurtarief van maximaal € 120,00 incl. reiskosten en fee Flextender / excl. BTW;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met advisering op het gebeid van IV/IT vlak op strategisch niveau bij voorkeur als informatiemanager;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria te boordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding om minimaal hbo bachelor niveau in de richting van bedrijfskunde, informatiemanagement of anderszins relevante opleiding (zoals EMIM, MISC of TIAS) (25 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met advisering op het gebeid van IV/IT vlak op strategisch niveau bij voorkeur als informatiemanager (30 punten);
7. Je bent bekent met de processen en het werkveld binnen het fysieke domein (30 punten);
8. Aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar (15 punten).

Competenties
– Analytisch;
– Advies vaardigheden;
– Open persoonlijkheid;
– Communicatief vaardig;
– Flexibel;
– Daadkrachtig;
– Overtuigingskracht.

Schaal
Deze opdracht is ingedeeld in Schaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.