Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-26

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De afdeling Bedrijfsvoering werkt vraaggericht en levert ondersteuning en kwalitatief hoogwaardig en integraal advies aan alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie. Bedrijfsvoering doet dit om ervoor te zorgen dat de gemeente Leidschendam-Voorburg haar beleidsdoelen haalt binnen de beschikbare middelen en de gestelde kaders. De adviseurs van Bedrijfsvoering zijn onafhankelijk en geven professioneel advies op basis van wet- en regelgeving en bestuurlijke- en organisatiedoelen. De afdeling Bedrijfsvoering bestaat uit zo’n 80 medewerkers.

Onder de afdeling bedrijfsvoering valt het team Informatiemanagement, ICT Service en Onderzoek (IISO). Het team informatiemanagement wordt aangestuurd door de teammanager Informatiemanagement (IM) die ook verantwoordelijk is voor Informatiebeveiliging (IB) en Onderzoek & Business Intelligence (OBI).

Opdracht
Je bent werkzaam als informatiemanager binnen het team IM, IB en OBI waarbij de afdelingen in het Ruimtelijk domein je belangrijkste stakeholders zijn. Naast het Ruimtelijke domein zijn er nog 3 andere domeinen, namelijk het Sociaal domein, dienstverlening en interne organisatie. In het afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd in de organisatie- en domeinarchitectuur, die kaders moet bieden om een veilig en duurzaam IT landschap te waarborgen.

Informatiemanagement is een belangrijk onderdeel van de totale dienstverlening. Het team IM, IB en OBI is ambitieus en enthousiast en heeft collega’s met verschillende achtergronden die elkaar kunnen versterken. Daarnaast werk je ook samen met andere vakspecialisten (bijvoorbeeld op het gebied van Business Intelligence, Functioneel Beheer) en leveranciers. De teamleden zijn kundig, zelfredzaam én gericht op ontwikkeling en samenwerking. Met de (interne) klant én met elkaar.

Naast advies richting de desbetreffende stakeholders geef je tevens leiding over de kleine projecten/activiteiten rondom informatievoorziening en ICT en het coördineren van de beheerorganisatie in het verlengde daarvan. Je bent verantwoordelijk en aanspreekbaar voor het succesvol bereiken van de afgesproken resultaten. Je bent een kei in netwerken en verbinden van afdeling overstijgende processen. Je kunt projectmatig werken en beschikt over goede adviesvaardigheden.

Jij bent een enthousiaste en energieke teamspeler. Je werkt verbindend en zoekt de samenwerking op. Doordat je afhankelijk bent van o.a. data die jouw collega’s binnen de organisatie vergaren weet je als geen ander om draagvlak te creëren en anderen mee te krijgen. Je staat stevig in je schoenen en houdt van projectmatig werken, het halen van deadlines zie je als een uitdaging. Als mede kartrekker van de gehele doorontwikkeling van de informatievoorziening binnen LV weet je het overzicht te behouden en met goede adviesvaardigheden de organisatie verder te helpen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Maximaal uurtarief van €125,- inclusief reiskosten woon-werkverkeer, fee Flextender en exclusief BTW;
2. Beschikbaar per 4 december 2023, voor tenminste 32 uur per week;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als informatiemanager bij een gemeentelijke instelling;
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als interim informatiemanager bij minimaal 3 verschillende opdrachtgevers;

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als informatiemanager bij een gemeentelijke instelling (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden en inwerken van een nieuwe informatiemanager/ CIO (15 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar met herstructurering/ verbeteringen bij een organisatie ontwikkeling op het gebied van ICT (digitalisatie) (30 punten);
8. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager (30 punten);
 a. Minimaal 4 tot 6 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager (10 punten);
 b. Minimaal 6 tot 8 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager (20 punten);
 c. Meer dan 8 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Analytisch vermogen
Je bent in staat om problemen te signaleren, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Je spoort mogelijke oorzaken van problemen op; zoekt terzake doende gegevens.
Visie
Het nemen van afstand van de dagelijkse praktijk en plaatst deze in een breder verband. Je bent in staat op je op lange termijn te richten en vertaalt informatie naar ideeën in de toekomst.
Inlevingsvermogen
Je onderkent en verplaatst je  in de gevoelens en behoeften van anderen, en je houdt rekening met de gevolgen van eigen handelen op andere mensen of onderdelen van de organisatie.
Overtuigingskracht
Je bent in staat om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt om instemming te krijgen met bepaalde plannen, ideeën of producten.
Initiatief
Je signaleert kansen en handelt ernaar in plaats van passief te blijven tot anderen iets gedaan hebben. Je neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) vijf kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de vijf geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 tot 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.