Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-27

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei. Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes, verlagen maximumsnelheden, bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van traminfrastructuur en wegen. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld.

Opdracht
Als informatiemanager ben je verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en bewaken van de informatie-architectuur van het Trambedrijf. Hierbij neem je te allen tijde de wet- en regelgeving en normen op het gebied van informatiemanagement in acht. Je vertaalt de informatiebehoefte naar een efficiënte en praktische informatievoorziening binnen de organisatie. Ook ben je het aanspreekpunt voor de medewerkers inzake al het informatiemanagement. Je zorgt voor het beheer en de verbetering van kwaliteit van (informatievoorzienings-) producten en processen, zowel operationeel als ook beleidsmatig, inclusief eventuele nog ontbrekende processen. Tevens adviseer je over de wijze van en methodiek waarmee informatiemanagement integraal binnen de organisatie wordt ingebed. Als informatiemanager leg je verantwoording af aan de TBO Teamleider voor wat betreft de algehele coördinatie van het informatiemanagement, de ontwikkelingen, het in standhouden en het evalueren van het informatiemanagement. 

Wij zoeken een assertieve, communicatief vaardige en doortastende informatiemanager. Je bent analytisch- kritisch, en hebt drive en een hands-on mentaliteit. Je ziet toe op de wijze waarop informatiemanagement wordt toegepast en durft mensen constructief aan te spreken op eventuele benodigde te maken aanpassingen.   

Als informatiemanager verantwoordelijk voor:  

 • Een optimale fit tussen het bedrijfsproces en de ondersteunende informatievoorziening; 
 • Het ontwikkelen en formuleren van het informatiebeleid en de informatiestrategie; 
 • Het aansluiten van gebruikte methodieken en werkwijzen op die van de Provincie; 
 • Het analyseren van de ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) en deze vertalen naar consequenties voor Informatiemanagement en informatievoorziening; 
 • Het implementeren adviezen uit verbetervoorstellen; 
 • Het vertalen van opgeleverde projectdata naar bestaande systemen en applicaties; 
 • Het opstellen van de jaarlijkse begroting voor investeringen en exploitatie van de informatievoorziening en bewaken van de budgetten; 
 • Het uitwisselen van ervaringen en vaktechnische informatie met de andere teams binnen de provincie, andere vergelijkbare bedrijven en belanghebbenden;  
 • Het uitvoeren vooronderzoeken, beoordelen business cases en opstellen business cases; 
 • Het aansturen leveranciers van software;
 • Je hebt het vermogen om snel organisatorische, procesmatige, vakinhoudelijke bedrijfsprocessen te begrijpen;  
 • Je bent communicatief sterk, verbaal en non-verbaal ten behoeve van onder meer het opstellen van adviezen en rapportage en het mondeling toelichten hiervan;  
 • Je bent analytisch, zorgvuldig, omgevingsbewust; 
 • Je weet hoe je draagvlak kan creëren en weet dit uit te bouwen ten behoeve van goed informatiemanagement.

Wat neem je mee:

 • Je hebt een hands-on mentaliteit; 
 • Je bent pragmatisch. 
 • HBO+/WO afgerond, bij voorkeur (technische) bedrijfskunde of (geo-)informatica. Kennis van systemen, processen en wet- en regelgeving m.b.t. de Railbranche/Industrie/assetmanagement en de provinciale organisatie;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring op het gebied van informatiemanagement op het raakvlak tussen business en ICT;
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als informatiemanager en/of assetmanagement in een infrastructurele beheer omgeving;
 • Werkervaring met Assetmanagement (ISO 55000).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €125,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en/of werkervaring met data systemen, processen en wet- en regelgeving in de railbranche en/of assetmanagement;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met informatiemanagement op ICT gebied;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanager in een infrastructurele omgeving;
6. Aantoonbare werkervaring met Assemanagement (ISO 55000);

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Informatiekunde of (technische) bedrijfskunde (20 punten);
8. Een afgeronde wo master opleiding in de richting van Informatiekunde of (technische) Bedrijfskunde (10 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projecten op het gebied van informatiemanagement met raakvlak tussen business en ICT (25 punten);
10. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en bewaken van de business-architectuur en Business model (BiSL) (25 punten);
11. Aantoonbare werkervaring met inrichten en of opzetten van verbetertrajecten voor datakwaliteit, processen en wet- en regelgeving m.b.t. de Railbranche en/of Industrie en/of assetmanagement en de provinciale organisatie (of overheidsorganisatie van minimaal gelijke omvang en complexiteit), waarbij minimale betrokkenheid van zes maanden per project noodzakelijk is (voorbeeld van minimaal 1 project) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

Persoonlijke eigenschappen

 • Resultaatgericht; 
 • Teamplayer;
 • Communicatief;   
 • Flexibel; 
 • Analytisch;  
 • Proactief;  
 • Toont situationeel leiderschap;
 • Vastberaden. 

Kennis: 

 • Kennis van systemen, processen en wet- en regelgeving m.b.t. de Railbranche/Industrie/assetmanagement en de provinciale organisatie.  
 • Kennis kan via cursussen (theoretisch) zijn opgedaan of via praktijkervaring. Indien kennis zowel in de theorie als in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd.     
 • Kennis op het gebied van informatiemanagement op het raakvlak tussen business en ICT. Kennis kan via cursussen (theoretisch) zijn opgedaan of via praktijkervaring. Indien de kennis zowel theorie als in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd. 
 • Kennis van Assetmanagement. Indien kennis zowel in de theorie als in de praktijk is opgedaan wordt dit hoger gewaardeerd. 

Werkervaring: 

 • Werkervaring met het ontwikkelen, implementeren, uitvoeren en bewaken van de informatie-architectuur. Indien jouw rol in het project een duidelijke meerwaarde heeft gehad en/of doorslaggevend was voor het slagen van het project is dat een pre. Indien je in dat project ook een procesmatige rol had, is dat een pré.  
 • Werkervaring met het vertalen van informatiebehoefte naar een efficiënte en praktische informatievoorziening binnen de organisatie. Indien deze ervaring ook is opgedaan in een OV bedrijf, dan is dat een pré. 
 • Werkervaring met het beheren en verbeteren van kwaliteit van (informatievoorzienings-) producten en processen, zowel operationeel als ook beleidsmatig.  
 • Werkervaring met het ontwikkelen en formuleren van het informatiebeleid en de informatiestrategie. 

 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt maximaan vijf  (5) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal “12”. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning’

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op een ander te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 24 april 2023. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 19 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 28 april 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Betreffende termijnbepaling uitzetten opdracht/Doorlooptijd opdracht
 Uitvragen worden in principe met een reactietermijn van 10 kalenderdagen uitgezet. Bij specialistische functies, oftewel non-generieke functies, die onder normale marktomstandigheden worden uitgezet, zal er dientengevolge gekozen worden voor een reactietermijn van 10 kalenderdagen. Bij generieke functies of een non-generieke functies die onder afwijkende marktomstandigheden worden uitgezet of waarvan de opdrachtwaarde onder de Europese aanbestedingsdrempel blijft, kan er gekozen worden voor een kortere reactietermijn.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.