Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-22

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden hen zo snel mogelijk naar betaald werk of een andere dagbesteding. Een uitdagende taak. Het succes van onze organisatie hangt af van de resultaten die wij behalen in de uitstroom van cliënten, het beperken van de instroom en de kwaliteit waarmee wij bestaande cliënten begeleiding bieden.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Dit ga je doen
– Je bent verantwoordelijk voor het scannen van documenten in het kader van digitale vervanging;
– Je zorgt voor een juiste registratie;
– Je verwerkt inkomende en uitgaande (digitale) post;
– Je zorgt voor het verzendklaar maken van uitgaande (digitale) post;
– Je voert controles/correcties uit op documentregistraties, gedigitaliseerde documenten en dossiers;
– Je draagt bij aan het opleiden en bewust maken van collega’s op het gebied van correct archiveren;
– Je denkt mee/adviseert over gewenste wijzigingen/verbeteringen in de werkprocessen, werkwijzen, procedures en instrumenten;
– Je sluit aan bij diverse digitaliseringsprojecten;
– Jouw oog voor detail en nauwkeurigheid draagt bij aan de kwaliteit van het digitaal informatiemanagement binnen de RSD.

Wat vragen we van jou

– Je bent georganiseerd, nauwkeurig, pragmatisch en hebt oog voor detail;
– Je bent in staat je eigen werk te managen en prioriteren;
– MBO werk- en denkniveau met een gedegen achtergrond in informatiemanagement of een MBO+ opleiding in de richting van archief is een pré

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde diploma op minimaal mbo 4 niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemedewerker binnen de publieke sector;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3.  Minimaal een afgeronde mbo 4 diploma op het gebied informatiemanagement of archief beheer; (30 punten)
4.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemedewerker binnen de publieke sector; (25 punten).
5. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024 voor 36 uur per week (25 punten).
6. Detavast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijds goedvinden na initiële duur inclusief verleningen kosteloos bij opdrachtgever in dienst te treden (minimaal 1040 uur dient hier voor geschreven te zijn) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–      Werkt nauwkeurig
–      Toont initiatief en is proactief
–      Communicatief vaardig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal xx. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.
Is hybride werken mogelijk: ja/nee.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op maandag 27 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk vrijdag 24 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 21 nvoember 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 23 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.