Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-26

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl.

Opdracht
Je gaat aan de slag binnen het CISO Office. Je ondersteunt de organisatie bij operationele informatiebeveiligings-vraagstukken en helpt bij de verdere inrichting van het ISMS. De kaders en richtlijnen die het CISO Office opstelt worden door het informatiebeveiligingsprogramma door de hele organisatie ingevoerd.

De organisatie heeft de ambitie om het volwassenheidsniveau van de organisatie verder te verbeteren naar een beheerst niveau conform het SURF toetsingskader. Er is daarbij aandacht voor onder andere verbetering van zaken als risicomanagement, procedures, richtlijnen, betrokkenheid van de 1e-lijn.

In de veelzijdige ISO-rol werk je nauw samen met de CISO, collega ISO’s, de TISO’s (technical information security officer), de LISO’s (lokale ISO) en vooral ook management, collega’s en onderzoekers.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring jaar als information security officer;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging;
4. Uurtarief maximaal 125 exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender;

Gunningscriteria (weging)
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Information Security Officer (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met informatiebeveiliging bij een onderwijs of overheid instelling (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met BIO en SURF toetsingskader (geef dit duidelijk aan in het cv) (10 punten);
9. Een aantoonbaar relevant certificaat, zoals CISM,CISSP en CRISC (10 punten);
10. Uurtarief maximaal €110,- per uur exclusief Btw/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (30 punten).
a. Uurtarief lager dan €110,- per uur exclusief Btw/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (30 punten);
b. Uurtarief tussen de € 110,01 en €115,- exclusief Btw/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (20 punten);
c. Uurtarief tussen de €115,1 en €120,- exclusief Btw/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
d. Uurtarief hoger dan €120,10- exclusief Btw/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (0 punten).

Competenties
– Je beschikt over goede adviesvaardigheden en kunt collega’s meenemen in het belang van informatiebeveiliging.
– Je bent goed in het opstellen van begrijpelijk beleid en overzichtelijke procedures.
– Je hebt sterke communicatieve vaardigheden en kan zaken eenvoudig maken.
– Je kunt complexe situaties snel doorgronden en begrijpt interne belangen.
– Je hebt conceptuele kennis van technische beveiligingsmaatregelen.
– Je verbindt zaken, overziet dit en neemt initiatief.
– Je bent positief ingesteld, geeft niet snel op en zet graag door.

Tarief
Indicatie uurtarief: €105 – €120 per uur excl. btw.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.