Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 6 maanden geleden
2024-02-04

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst West-Holland lever je een bijdrage aan de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Wij werken in opdracht van en in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en twaalf gemeenten in het noordelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Met zo’n 190 deskundige en gedreven collega’s werken we aan het verbeteren van lucht en bodem en aan het terugdringen van overlast door geur, geluid en gevaarlijke stoffen. Ook de zorg voor een duurzame leefomgeving is onderdeel van ons takenpakket. Belangrijk werk. Jouw werk?

Organisatieonderdeel: Serviceburo/telefonie en balie/receptie

Het Serviceburo van de ODWH faciliteert het management en de medewerkers van de ODWH met een breed aanbod aan ondersteunende en administratieve diensten en producten. Het cluster telefonie en balie/receptie is onder meer verantwoordelijk voor receptie- en baliediensten, de uitgifte van allerhande producten en de centrale telefonie van de ODWH.  Momenteel loopt een project dat als doel heeft om het Serviceburo meer in control te brengen, zowel (beleids-) inhoudelijk, kwalitatief als organisatorisch. Eén van de meer concrete plannen is het omvormen van telefonie en balie/receptie tot een klantcontactcentrum.

Opdracht
Jij bent als telefonist/receptionist het gezicht van de organisatie en het eerste aanspreekpunt voor onze interne en externe klanten. Met jouw kennis en expertise van de moderne ontwikkelingen op dit terrein, waaronder klantcontactfunctionaliteit, lever je een actieve bijdrage aan de dagelijkse werkzaamheden en het omvormen van telefonie en balie/receptie tot een klantcontactcentrum.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met klantcontact en administratieve ondersteuning;
2. Een maximum uurtarief van € 55,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Minimaal een afgeronde opleiding op mbo 4 niveau;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als receptionist/telefonist/administratief ondersteuner binnen een gemeentelijke instelling (45 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker klantcontactcentrum (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het adviseren en optimaliseren van processen binnen een klantcontactcentrum (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
We zoeken een kandidaat met goede communicatieve vaardigheden, die klantvriendelijk is, makkelijk kan schakelen en prioriteiten weet te stellen. Je voelt je prettig als spin in het web en houdt ervan om van een probleem een uitdaging te maken. Daarbij ga je oplossingsgericht te werk, zelfstandig waar mogelijk en in samenwerking waar nodig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma– Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 5 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 31 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 2 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 5 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.