Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-08

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Op 1 januari 2024 moet de gemeente Kaag en Braassem de nieuwe organisatie voor Jeugdhulp 2024 hebben staan. Hier wordt in twee sporen aan gewerkt: de lokale toegang samen met de gemeente Nieuwkoop en de inkoop van specialistische zorg binnen de Service organisatie Zorg (SOZ) in Holland Rijnland. Samen met de adviseurs uit de eigen organisatie werk je in team verband aan deze opgaven. Je brengt je expertise in en maakt werk van de opgaven die er liggen voor de komende maanden. Je bent doortastend, gericht op samenwerking en krijgt te maken met de nodige lokale en regionale spelers. Je bent je bewust dat de werkzaamheden plaatsvinden in de bestuurlijke samenwerking met college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad.
Je bent de adviseur die zich bezig houdt met de inkoop, bekend met inkoop- en aanbestedingsbeleid in het algemeen en specifiek in het sociaal domein. In een team van adviseurs voer je gesprekken met partners in de inkoop (service organisatie Zorg) en de partners in het veld. Je bent bekend met bestuurlijke processen en vindt de dynamiek van veel partijen interessant en uitdagend.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met inkoop in het sociaal domein;
2. Aantoonbare werkervaring in advisering aangaande (Europees) inkopen en aanbesteden binnen een politiek-bestuurlijke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur binnen het sociaal domein (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur binnen een gemeentelijke instelling met daarbij ervaring met het werken in regionale teams (samenwerking meerdere gemeenten) (20 punten);
5. Een afgeronde opleiding NEVI 1 en NEVI 2 en/of verdiepende/gevorderde opleidingen aanbestedingsrecht, Duidelijk benoemd in het cv (25 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Jeugdhulp (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Werken in regionaal verband,
 • Communicatief vaardig
 • Adviseur van de beleidsmakers,
 • Teamspeler
 • Gericht op samenwerking met partners
 • Doortastend
 • Bestuurlijk sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10-11.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 13 maart 2023, tussen 11:00 uur en 13:30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op  vrijdag 10 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 7 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht donderdag 9 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 31-12-2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.