Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-10

De organisatie
Port of Amsterdam is de vierde haven van West-Europa en verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van de Amsterdamse havenregio. De haven van Amsterdam maakt deel uit van de grootste ‘airport-seaport-city’-combinatie in Europa. Daarmee is het een belangrijke motor voor de regionale en nationale economie. Om de transitie van onze uitdagende doelen te realiseren moeten we scherpere keuzes maken, het voortouw nemen en willen we regisseur zijn van een toekomstbestendige havenregio. Be part of a better Port is daarom onze slogan. Uiteraard blijven we samenwerken met andere partijen, maar vanaf nu willen we meer uitnodigen, meer daadkracht en lef tonen.

De afdeling
Afdeling Inkoop is de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een team van vijf collega’s. De afdeling werkt met accounthouders voor afdelingen binnen Port of Amsterdam en zorgt ervoor dat alle producten en diensten die PoA nodig heeft om haar doelen te realiseren, doelmatig en rechtmatig worden ingekocht.

De opdracht
Wij zoeken voor minimaal 24 uur per week een Inkoopadviseur met kennis van en ervaring met het voorbereiden en begeleiden van aanbestedingsprocedures. Dit betreft een tijdelijke functie ter ondersteuning van het team Inkoop. Je gaat samen met je collega’s van team Inkoop:

 • De business adviseren op het gebied van inkoop, aanbestedingen en contracten;
 • Inkoop strategieën opstellen in samenwerking met de business;
 • Inkoopprocedures uitvoeren en begeleiden, van start tot afronding;
 • (Europese) aanbestedingen uitvoeren in de tools die PoA gebruikt;
 • Het inkoopbeleid en -proces naleven en bewaken;
 • Bijdragen aan realisatie van de doelen van team Inkoop in 2023:
  • Optimalisatie C-segment
  • Eenduidigheid in communicatiestrategie/plan
  • Bijdrage leveren aan duurzaamheid binnen de inkoopfunctie
  • (meer) in lijn brengen van inkoopbeleid met organisatiebeleid
  • Grip op inhuurproces
 • de verdere ontwikkeling van de centrale inkoopfunctie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau (bachelor) aangevuld met een inkoopopleiding (minimaal NEVI 1 of vergelijkbaar);
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare  werkervaring met het zelfstandig uitvoeren van Europese aanbestedingstrajecten. (benoem dit duidelijk in het CV op een aparte pagina);
3. Beschikbaar per uiterlijk 1 mei 2023;
4. Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring met het toepassen van duurzaamheid binnen aanbestedingen (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv.) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring op het gebied van inkopen van IT en/of met GWW/utiliteit (30 punten) (benoem dit duidelijk op een aparte pagina in het cv.);
7. Aantoonbare kennis van en ervaring met de tool Proactis (benoem dit duidelijk in het cv.) (5 punten);
8. Aantoonbare kennis van en ervaring met Mercell Source-to-contract (benoem dit duidelijk in het cv.) (5 punten);
9. Een maximaal uurtarief van €75,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer (30 punten);
a. Een uurtarief lager dan €75,- (30 punten);
b. Een uurtarief tussen €75,- en €85 (25 punten);
c. Een uurtarief tussen €85,- en €95,- (20 punten);
d. Een uurtarief tussen €95,- en €100- (15 punten);
e. Een uurtarief tussen €100,- en €105,- (10 punten);
f. Een uurtarief tussen €105,- en €110,- (5 punten);
g. Een uurtarief hoger dan €110,- (0 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Samenwerken;
 • Kritische houding;
 • Stressbestendig;
 • Flexibel;
 • Resultaatgericht;
 • Communicatief vaardig.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 8 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.