Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-01

Organisatie
Werken voor Rijswijk betekent werken voor een veelzijdige stad in een dynamische regio die altijd in beweging is. Jouw ideeën en kennis kunnen we goed gebruiken. Samen met bewoners, ondernemers en partners bouwen we aan een inclusieve stad waar ruim 56.000 inwoners, ondernemers en bezoekers van Rijswijk prettig én gezond kunnen wonen, werken én meedoen.

Wij zijn een toegankelijke organisatie met ongeveer 500 medewerkers verdeeld over 35 teams in 4 domeinen. We hebben een prettige en informele werksfeer waarin collega’s uit verschillende delen van de organisatie elkaar gemakkelijk weten te vinden. Binnen de menselijke maat van Rijswijk kun je écht een verschil maken voor Rijswijk en is jouw werk goed zichtbaar. Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten!

Team
De inkoopadviseurs maken onderdeel uit van het team Juridische Zaken. Het team Juridische Zaken kenmerkt zich door ambitie, betrokkenheid, teamspirit en een goede dosis humor. Binnen het team worden gemeente brede onderwerpen behandeld, waaronder betreffende het fysiek en sociaal domein, inkoop & aanbesteding, gemeentelijke belastingen, privaatrecht, klachtencoördinatie en privacy.

Vanuit het team is privaatrechtelijke expertise beschikbaar voor advisering bij het aangaan van contractuele verplichtingen in de vorm van overeenkomsten, evenals expertise op het gebied van aanbestedingsrecht.

 Opdracht

Door het vertrek van één van de inkoopadviseurs is aanvulling op korte termijn noodzakelijk.

De opdracht bevat de o.a. volgende werkzaamheden:

 • Je stroomt direct in op lopende Europese en/of meervoudig onderhands aanbestedingen, die qua onderwerp heel verschillend van aard kunnen zijn.
 • Je maakt deel uit van de projectgroep die per aanbesteding wordt gevormd. Met input van de projectleider stel je het aanbestedingsdocument op en draag je zorg voor de inkooptechnische bijlagen.  
 • Je adviseert over onder andere de aanbestedingsvoorwaarden, de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen en de gunningcriteria.
 • Je bewaakt de voortgang van de aanbestedingen en bent verantwoordelijk voor de afstemming met het vakteam, beheer, rapportage en archivering van de documenten.
 • Je adviseert de vakteams bij het opstellen van offertes en offerteaanvragen en alle andere aspecten met betrekking tot inkoop.
 • Je bent een proactieve sparringspartner en teamspeler voor het team Juridische Zaken.

Vereisten / knock-outcriteria
1.‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 voor de gehele duur van de opdracht incl. verlengingsopties;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal Hbo bachelor niveau;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur binnen een overheidsorganisatie;
5. Actuele kennis van de wet- en regelgeving voor (Europese) aanbestedingen van werken, diensten en leveringen;
6. Aantoonbare kennis van MS office en Tenderned;
7. Uurtarief van maximaal € 95,- per uur incl. reiskosten, fee Flextender en excl. BTW.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
9. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau op het gebied van inkoop en aanbesteden (20 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met het inkoopplatform Mercell Source-to-Contract (20 punten);
11. Uurtarief van maximaal €85,- per uur inclusief reiskosten, fee Flextender en excl. BTW ( 30 punten);
12. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als inkoopadviseur bij een gemeente (max. 30 punten);
a. Minder dan 1 jaar aantoonbare werkervaring(0 punten);
b. 1 tot 2 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
c. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet en vanaf welk moment u beschikbaar bent.

Competenties

 • Flexibel en wendbaar.
 • Resultaat- en oplossingsgericht.
 • Doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 1 referentie.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: flexibel. In overleg met kandidaat en opdrachtgever. 

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 9 februari 2023 tussen 15.00 en 17.00 uur en woensdag 10 februari 2023 tussen 9.30 en 12.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 6 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie
De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 25 januari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 26 januari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 2 februari 2023:09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 28 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.