Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-09-24

Organisatie
Goedopweg (www.goedopweg.nl) is een samenwerkingsverband tussen de provincie Utrecht, de gemeentes Utrecht en Amersfoort, Rijkswaterstaat Midden Nederland en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op projectniveau werken wij ook samen met andere partners.

Goedopweg richt zich op het stimuleren van duurzame mobiliteit in de Regio Utrecht. Zorgeloze en emissieloze mobiliteit in 2050 voor alles en iedereen is onze grote ambitie. Dit doen we als onderdeel van U Ned, het programma waarin rijks- en regionale overheden samenwerken om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. Goedopweg voert de Korte Termijnaanpak (KTA) van U Ned uit.

Bij Goedopweg werken we vanuit verschillende deelprogramma’s en projecten. Een deel van onze deelprogramma’s is gericht op zgn. doelgroepen, zoals de Werkgevers-, de Bewoners- en de Bezoekersbenadering. Een ander gedeelte van het werk richt zich op het stimuleren van duurzame modaliteiten, zoals fietsstimulering, en de regionale opschaling van deelmobiliteit, MaaS en hubs. Goedopweg is verantwoordelijk voor de volgende deelprogramma’s en projecten:
·         Werkgeversbenadering;
·         Bewonersbenadering en overige doelgroepen (b.v. bezoekers);
·         Regionale opschaling deelmobiliteit & MaaS;
·         Talking Traffic, Slimme Kruisingen;
·         Projectoverstijgende hinderaanpak;
·         Communicatie.

Innovatie binnen Goedopweg
Het overall doel van innovatie is het verhogen en verbeteren van de impact van Goedopweg op weg naar klimaar neutrale mobiliteit. Hiervoor hebben we een innovatie strategie ontwikkeld die is vastgelegd in een Innovatieplan (oktober 2022, opvraagbaar). Vervolgens zijn binnen het Goedopweg team en bij de moederorganisaties veel ideeën opgehaald, die zijn teruggebracht en gerubriceerd in 6 kansrichtingen. Deze zijn: loopstimulering, OV stimulering, fietsstimulering, vervoersongelijkheid, beleving lopen en fietsen, studenten. Voor elk van de kansrichtingen zal het innovatieproces worden doorlopen van idee uitwerken naar pilot tot en met besluitvorming of we de kansrichting al dan niet op gaan nemen in het ‘reguliere’ programma van Goedopweg.  Ons innovatieproces is vergelijkbaar met de scrum methode. 

Opdracht
Wie zoeken wij
We zoeken een innovatiemanager die de komende 1,5 a 2 jaar de 6 geïdentificeerde kansrichtingen verder gaat ontwikkelen en door het innovatieproces zal loodsen. Je vormt samen met een paar andere collega’s van Goedopweg (zij ca 4 uur per week) een team, waarin jij de verantwoordelijke bent voor innovatie, onder de eindverantwoordelijkheid van de programmamanager Goedopweg.

Wat ga je doen
Als senior innovatiemanager zijn je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden de volgende. Je:
–       Activeert en begeleidt de innovatieprocessen in de organisatie;
–       Beheert en archiveert de innovatie-ideeën en activiteiten op het digitale Innovatiebord;
–       Organiseert het communicatieproces rondom de innovaties binnen het Goedopweg team en naar de moederorganisaties, en voert deze communicatie actief uit;
–       Bent op de hoogte van wat er buiten Goedopweg in relevante sectoren en bij zusterorganisaties plaatsvindt op het gebied van innovatie;
–       Werkt samen met de deelprogramma’s van Goedopweg aan pilots: schrijft pilotplannen, voert uit, evalueert en rapporteert aan de organisatie over het verloop;
–       Bereidt besluitvorming door kernteam voor over het al dan niet overnemen van activiteiten en/of diensten en producten die uit de kansrichtingen komen door de ‘reguliere’ deelprogramma’s van Goedopweg.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als innovatiemanager of scrum master, liefst op het gebied van duurzame mobiliteit binnen de overheid;
3. Uurtarief maximaal €120,- exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar met de uitvoering (aan opdrachtgeverszijde) van communicatie en/of gedragsverandering projecten met een financiële omvang van ten minste 100.000 euro (benoem dit duidelijk in het cv) (50 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het werken bij de overheid (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van én werkervaring met rechtmatig handelen (maak dit aantoonbaar in het cv met een voorbeeld) (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
­- Samenwerkingsgerichtheid: een op samenwerking gerichte, proactieve en constructieve houding t.b.v. de samenwerking met collega’s binnen het eigen team en binnen de deelprogramma’s van Goedopweg, de moederorganisaties van Goedopweg en opdrachtnemers. Je kunt dwarsdenken maar wel in verbinding blijven met je collega’s;
   Organisatorische en politieke sensitiviteit: een goede antenne voor mogelijke kansen, gevoeligheden en risico’s rond innovaties voor overheden;
   Een werkhouding die zelfstandig kunnen werken combineert met het proactief opzoeken van de samenwerking met anderen, en een oog hebben voor tijdig opschalen naar o.a. de programmamanager Goedopweg;
   Uitvoeringskracht: in staat programma’s voor gedragsbeïnvloeding en veranderingsbereidheid te ontwerpen, initiëren en tot een goed einde te brengen met impact voor de organisatie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja. Alleen op donderdag wordt op kantoor gewerkt.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 2 oktober van 13.00 uur tot 16.30 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 27 september 2023bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
·         De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
·         Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
·         Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 20 september 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 21 september 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 25 september 2023,  09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 20 tot 30 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.