Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-10

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen. Om hieraan een bijdrage te leveren, is het programma Doorontwikkeling Crisisbeheersing op zoek naar een tijdelijke collega: 

De Veiligheidsregio Utrecht staat niet stil als het gaat om het bestrijden, voorzien en voorkomen van crises. Door corona en de vluchtelingencrisis zijn wij anders gaan werken. Het beschikken over de juiste informatie om je werk op straat zo goed mogelijk te kunnen doen is nog belangrijker geworden. Hiervoor richten wij een Informatieknooppunt in en ontwikkelen wij ons Veiligheidsinformatiecentrum verder. 

Wij geloven dat wij met behulp van innovatieve digitale technieken nog beter in staat zullen zijn om crises niet alleen te bestrijden, maar ook te voorzien en voorkomen. Wij zijn daarom op zoek naar een Innovator voor onze crisisorganisatie. 

Doel 
De Innovator crisisorganisatie gaat op basis van een eigen klein onderzoek (interviewen van belanghebbenden) een aanpak opstellen voor het neerzetten van de onderzoekslijn “Voorzien van crises”. Vervolgens deze aanpak ook laten werken in de praktijk. Het is de bedoeling om een aantal concrete producten op te leveren die ook echt gaan helpen om crises beter te voorzien. Dit doen wij samen met ons Business Intelligence Competence Center (BICC) van onze ICT-afdeling.  Wij denken dat het daarnaast goed is om samen te werken met studenten van hogescholen en universiteiten die verstand hebben van en plezier beleven aan kunstmatige intelligentie (artificial intelligence). 

Wij hebben geen concrete uitwerking bedacht van de opdracht, want daar hebben we jou nu juist bij nodig. Welke ideeën borrelen er bij je op als je over dit onderwerp nadenkt? Die horen we graag! 

Wat zoeken wij 
Wij zoeken iemand die creatief is, die vooral blij wordt van digitalisering/automatisering en hier de nodige bagage in heeft, en die de dingen steeds beter wil maken. We zijn op zoek naar iemand die ons 5 tot 10 jaar mee vooruit kan nemen in de tijd en die ons inzicht kan geven in de mogelijkheden die er dan waarschijnlijk zullen zijn, met de daarbij behorende uitdagingen. Daarnaast moet je ook praktisch zijn want het moet ook iets concreets opleveren waar de organisatie bij gebaat is. Je moet ook jezelf aan kunnen sturen, als het gaat om het maken van een planning van je te behalen doelen. Het helpt daarnaast ook als je graag samen werkt aan het bereiken van een doel. En als je in staat bent om je concrete ideeën te bespreken met de uitvoerders/studenten aan de ene kant, en met ons als opdrachtgevers aan de andere kant. 

Vereisten / knock-outcriteria  
1. Afgeronde ICT opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als innovator in het ICT domein (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring als team/projectleider in het ICT domein;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2024 voor minimaal 8 uur per week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten) 
5. Aantoonbare werkervaring met adviseren over innovatieve ICT vraagstukken binnen een operationele overheidsorganisatie (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als team/projectleider in het ICT domein (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als innovator in het ICT domein (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Een maximum uurtarief van €90,- inclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer (10 punten).

Competenties 
–  Creatief; 
–  Ervaring in en met innovatie in techniek/ICT/digitalisering;
– Visie op de toekomst;
– Praktisch; 
– Zelfsturend;
– Organiserend vermogen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier.   

Benodigd aantal professionals 
1.

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr in overleg in te vullen.
Thuiswerken doen we ook en dat stemmen we altijd met elkaar af.

Planning 
De gesprekken bij de VRU zijn gepland in Utrecht op  

  • Maandag 15 januari 2024 van 15.00 uur tot 16.00 uur.  
  • Maandag 15 januari 2024 van 16.30 uur tot 17.30 uur. 
  • Maandag 22 januari 2024 van 13.00 uur tot 14.00 uur. 

De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 12 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 8 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 9 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.  

Overige informatie

  • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e dag.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot en met donderdag 11 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 8 - 12 uur, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.