Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-11-27

Organisatie
De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig  in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Na een periode van samenwerking met de gemeente Wassenaar gaan we per 1 september als zelfstandige gemeente verder. We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.

De organisatie is onderverdeeld in vier domeinen: Mens en Samenleving, Fysieke Leefomgeving, Organisatie en Publiek en Bestuur.

Opdracht:
In deze veelzijdige functie lever je een actieve bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid van burgers, ondernemers en bezoekers. Hierbij werk je samen met de collega inspecteurs én met andere collega’s zoals de adviseur veiligheid en crisisbeheersing, regisseur ondermijning, medewerker vergunningverlening APV, bijzondere wetten en evenementen en de handhavingsjurist. Je werkt ook samen met externe partners. Je werkt vooral resultaatgericht, maar daarnaast krijg je ook bevoegdheden om in te zetten als dat nodig is. Om resultaat te behalen word je aangesteld als wijkboa. Er wordt van je verwacht dat je weet wat er speelt in jouw wijk. Je zorgt voor een goed netwerk en een goede informatie positie. Je durft een autoriteit te zijn en bent degene die zorgt dat resultaat behaald wordt.

Dit ga je doen als Inspecteur openbare ruimte:

 • Het zorgen voor een stevig netwerk en het verkrijgen van een goede informatie positie.
 • Het schrijven van plannen van aanpak.
 • Het uitvoeren van controles bij overlastlocaties.
 • Het in gesprek gaan met overlastgevers, waaronder jongeren.
 • Toezicht houden op naleving van wetgeving in de openbare ruimte (waaronder de APV, de wegenverkeerswet 1990, wet milieubeheer, hondenbeleid en de drank-en horecawet).
 • Toezicht houden op evenementen.
 • Mee participeren met integrale controles
 • Handhaven van de blauwe zones en parkeerovertredingen
 • Het zelfstandig afhandelen van meldingen.
 • En het zo nodig opmaken van een proces-verbaal of een bestuurlijke rapportage.

Je maakt hierbij optimaal gebruik van je interne- en externe netwerk om succesvol resultaat te behalen, samen met bijvoorbeeld de politie, jongerenwerkers en/of de buurtverenigingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per maandag 4 december 2023 voor 36 uur per week voor de duur van de opdracht;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als BOA binnen het domein openbare orde en veiligheid (duidelijk weergegeven in het cv);
3. In het bezit van een geldig BOA/HTV diploma;
4. Uurtarief maximaal € 60,- exclusief btw en ORT en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;

Gunningscriteria  te beoordelen door Flextender 
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als BOA/Handhaver (35 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het handhaven op de overlast gevende jeugd en het samenwerken met belanghebbende partijen, benoem dit in het cv(15 punten);
7. In het bezit van RTGB diploma en een B rijbewijs (30 punten);
8. Bereid tot een deta-vast constructie, om na minimaal 1040 uur kosteloos in dienst te treden bij de gemeente Voorschoten (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Onafhankelijk;
 • Communicatief;
 • Nauwkeurig;
 • Resultaatgericht;
 • Organiseren.

Beoordeling  
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, MBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.