Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-14

Organisatie
Castellum B.V. is een zelfstandige B.V. waar de gemeente Alphen aan den Rijn voor 100% eigenaar van is.

Opdracht
De opdracht bestaat uit het voorbereiden, opstarten en uitvoeren van de exploitatie en programmering 2024 en het nieuwe programma voor het culturele seizoen 2024-2025 in het theater Castellum vanaf 1 januari 2024.

Naast de functie als interim directeur zoeken wij ook iemand die als kwartiermaker meedenkt en -werkt aan de uitvoering van de bestuursopdracht ‘nieuwe strategie exploitatie pand Castellum’. Het college voorziet een ontwikkeling naar een duurzaam bedrijfsvoeringsconcept waarmee het theater een solide basis voor de toekomst krijgt en waarbij de juridische vormgeving past bij de opdracht waar Castellum voor staat. Ook is het van belang om medezeggenschap te ontwikkelen voor betrokken, lokale ondernemers en (landelijk, provinciale of lokale) inhoudelijk deskundigen. Daarmee beogen wij de landelijke en regionale overheidsstrategie, de artistieke kwaliteit en het aanbod en de lokale afgestemde programmering te waarborgen. Belangrijk doel van medezeggenschap is om Castellum nog veel meer het door de stad en haar inwoners gedragen podium van de stad te laten zijn.

Binnen de gestelde kaders en de afbakening is de nieuwe entiteit aan zet om onder andere:

 • Zo veel mogelijk bezoekers te trekken;
 • Een hoge tevredenheid van publiek en gebruikers te realiseren;
 • Het imago te verbeteren;
 • Een Anbi-status te realiseren (Algemeen Nut Beogende Instelling);
 • Zorg te dragen voor cofinanciering of fondswerving;
 • Zorg te dragen voor de aansluiting bij de Governance Code Cultuur 2019 waarbij het gaat over de wijze van besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan gedrag, verantwoordelijkheid en integriteit binnen de nieuwe entiteit.

Kern van de 2e opdracht is: welke juridische entiteit is passend bij de gestelde kaders en passend bij een efficiënte bedrijfsvoering. Gevolg hiervan moet zijn dat de nieuwe entiteit in staat is om voor meerdere jaren een goede en structureel sluitende bedrijfsvoering te realiseren, waarbij Castellum een door de stad en haar inwoners gedragen podium is met een uitstekend en uitdagend imago.

Vereiste / knock-outcriteria
1.Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als directeur van een theater;
2.Aantoonbare werkervaring met vastgoed exploitatie binnen een gemeente;
3.Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met theatermarketing (benoem dit duidelijk in het cv);
4.Aantoonbare werkervaring als kwartiermaker en betrokkenheid bij de ontwikkeling van een nieuwe entiteit.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring als directeur van een theater (30 punten);
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten en laten uitvoeren van een theater en theaterprogrammering (30 punten);
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten van theatermarketing (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opzetten van sociaal maatschappelijke activiteiten (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring binnen het culturele veld en in de gemeente Alphen aan den Rijn wordt als een pré beoordeeld (10 punten).

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Besluitvaardigheid
 • Verbinden
 • Inspireren/coachen
 • Samenwerken
 • Visie/analytisch vermogen
 • Resultaatgerichtheid

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie maximaal drie (3) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De drie (3) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functie schaal 190 punten en factor 1,65 van de schaal 9 Cao Nederlandse Podia . Verblijfskosten of andere bijkomende kosten worden door ons niet vergoed.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 (één).

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr -Za-Zo

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg met de kandidaten gepland op maandag 18 december 2023 tussen 10.00 uur en 14.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd worden, ontvangen uiterlijk op vrijdag 15 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 12 december 2023 09.00 uur.  De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 13 december 2023 gepubliceerd op onze website.
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.
De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 15 december 2023 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.