Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken, vanuit gezamenlijke doelen en het collectief. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Samenwerkingsgericht, resultaatgericht, klantgericht en veranderingsbereid zijn onze kerncompetenties. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

We werken hybride, op kantoor en vanuit huis. We verwachten dat je dagelijks beschikbaar bent om naar kantoor te komen en (Raads)vergaderingen in de avond bij te wonen.

Opdracht
De huidige gemeentesecretaris/algemeen directeur vertrekt per 1 maart. De rol willen we eerst interim opvullen.
Het directieteam is eerste adviseur van het college en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de collegedoelstellingen via een goed lopende bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de directie een belangrijke externe rol. De gemeentesecretaris/algemeen directeur heeft de volgende hoofdrollen:

 • Adviseert het college proactief in het realiseren van de bestuurlijke ambities. Je bent hierbij een stevige en anticiperend sparringpartner gericht op strategische integrale advisering en collectieve besluitvorming. Werkend vanuit coöperatief dualisme tussen raad, college en ambtelijke organisatie is hierbij het sleutelwoord.
 • Zorgt dat de collegedoelstellingen worden gerealiseerd via efficiënte bedrijfsvoering. Dit vraagt continuering van organisatieontwikkeling en ingezette sturingsfilosofie met heldere rollen, helder opdrachtgeverschap, sterk leiderschap op verandermanagement in cultuur en procesmatig werken, resultaatgerichtheid en borging. Continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening van de Gemeente Alphen aan den Rijn staat centraal. Hierbij is het proactief en inhoudelijk betrekken van medezeggenschap als strategische partner vanzelfsprekend.
 • Is leidinggevende van een collegiaal Directieteam en de concerncontroller. Er zijn 4 directeuren, waarvan 1 vacature (Sociaal Domein) waarvoor de werving loopt.
 • Is waar nodig extern ambassadeur en stuurt in de organisatie op een externe focus via een sterk netwerk, lobby en samenwerking met een voortrekkersrol in de regio.

Profiel:

 • Zorgt voor rust en voor een gezonde verhouding tussen bestuur en ambtelijke organisatie.
 • Begrijpt hoe de bestuurlijke wereld en ambtelijke wereld zich tot elkaar verhouden. Heeft daar kennis van en ervaring in. Is daar verbindend in, maar fungeert ook als buffer waar nodig.
 • Verbinder die vanuit de rol en eigen persoonlijkheid bijdraagt aan het werken als collectief door het college. Is ook in staat om afzonderlijke portefeuillehouders en het collectief aan te spreken op ieders rol en op bijvoorbeeld eerder gemaakte afspraken.  
 • Houdt in samenwerking met de directie de ingezette koers aan: heldere sturing op de grotere opgaven en bewegingen, heldere rollen en opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau;
2. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als Gemeentesecretaris;
3. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 1 april 2023 voor 24 tot 36 uur per week;
4. Aantoonbare werkervaring als bestuurder vanuit de Wet op de Ondernemingsraden.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring als Gemeentesecretaris (10 punten);
6. Aantoonbare werkervaring als Gemeentesecretaris in een 75.000 + gemeente  (bij voorkeur in een gemeente met een combinatie van stedelijke uitdagingen en een dorps karakter) (10 punten);
7. Kandidaat is beschikbaar per 1 maart 2023 voor 24 tot 36 uur per week (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met sturing op lange termijn vraagstukken (benoem hiervan minimaal 1 voorbeeld in het cv) (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het bevorderen van de samenwerking tussen bestuur en organisatie (benoem hiervan minimaal 1 voorbeeld in het cv) (25 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met teamontwikkeling (15 punten);
11. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met organisatieontwikkeling en – verandering binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet

Competenties

–      Verbinder

–      Open, duidelijke en toegankelijke communicatiestijl

–      Politiek sensitief en draagt politieke sensitiviteit uit naar de organisatie

–      Benaderbaar, zichtbaar en toegankelijk voor de organisatie en externen

–      kan aanpakken, doorpakken en daadwerkelijk vormgeven aan ontwikkelingen

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de commissie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 18.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 22 februari 2023 en donderdag 23 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 36 uur, 6 maanden, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.