Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-09

Organisatie
Wij zijn een 100.000 plus gemeente, onderdeel van het regionaal samenwerkingsverband Holland Rijnland en deelnemer aan de G40. In de groen-blauwe stad midden in het Groene Hart vind je een unieke combinatie van stedelijke projecten en ruimtelijke vraagstukken in een landelijk gebied.132,5 km², waarvan 6 km² water en 8 kernen, midden in het Groene Hart: dat is Alphen aan den Rijn.

De gemeentelijke organisatie heeft een platte structuur. De organisatie wordt aangestuurd door een concerndirectie (met ieder hun eigen portefeuille) met direct daaronder teammanagers en opgavemanagers.

Innoveren, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Je werkt binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teammanager. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Het team Beleid Openbare Ruimte bestaat uit ongeveer 25 medewerkers en vormt een tandem met het team Beheer Openbare Ruimte. Binnen het team werken diverse beleidsmedewerkers, ontwerpers en regisseurs openbare ruimte. De teams Beleid en Beheer zorgen samen voor de ontwikkeling van beleid en beheer in de openbare ruimte: van afvalbeleid tot integraal groenbeheer en van watermanagement tot verkeer. Het team Beleid Openbare Ruimte is verantwoordelijk voor het bepalen van de beleidskaders (tactisch en operationeel), het opstellen en bijsturen van jaarprogramma’s en anticipeert op de (strategische) ruimtelijke plannen, zoals nieuwbouw- en recontructieplannen. Het team speelt een belangrijke rol als opdrachtgever naar diverse teams binnen de organisatie om de projecten in en het beheer van de openbare ruimte te realiseren. De strategische gebiedsontwikkeling is ondergebracht bij een ander cluster binnen de gemeentelijke organisatie, waarmee nauw wordt samengewerkt.

De teams Beleid, Beheer en Projecten Openbare Ruimte hebben recentelijk een gemeenschappelijk koersdocument samengesteld voor de doorontwikkeling van de teams in de komende jaren. Er wordt ingezet op integrale meerjarenprogrammering, professionalisering van projectmatig werken en opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, een betere samenwerking tussen de teams en de transitie naar Gebiedsgericht werken. Daarnaast staat de komende periode de actualisatie van het beleidskader voor de duurzame inrichting en het beheer de openbare ruimte op de agenda.

In je stijl van leidinggeven schakel je gemakkelijk, je inspireert, stimuleert en geeft medewerkers het vertrouwen om zelf het verschil te maken. Als coachend leidinggevende heb je affiniteit met de inhoud maar ben je ook in staat de inhoud los te laten en geef je je medewerkers hiervoor verantwoordelijkheid. Je geeft kaders aan en faciliteert de collega’s in het pakken van de juiste rol. Voor de Regisseurs, (senior) beleidsmedewerkers en de ontwerpers binnen het team kun je (tot op zekere hoogte inhoudelijk) fungeren als sparringpartner. Je brengt collega’s binnen het team inhoudelijk in positie en fungeert waar nodig als ambassadeur en stevige sparringpartner richting directie, college en verantwoordelijk wethouder. In de samenwerking met collega teammanagers in de keten ben je constructief en ga je voor de gezamenlijke koers en resultaat. Als integraal manager ben je benaderbaar en zorg je ervoor dat er een betere onderlinge samenwerking ontstaat, zowel in het team, als tussen de verschillende teams binnen de organisatie. Als teammanager ben je verantwoordelijk voor een portfolio van 27 miljoen op jaarbasis.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als manager binnen de gemeente;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Kandidaat is beschikbaar per uiterlijk 20 februari 2023 voor minimaal 32 uur per week;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het fysieke domein van een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare management werkervaring op het gebied van openbare ruimte, projecten en gebiedsontwikkeling (40 punten);
6. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met opdrachtgeverschap voor projecten openbare ruimte en gebiedsontwikkeling (40 punten);
7.  Afgeronde opleiding op minimaal wo niveau ( 20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Coachend
  • Verbindend
  • Visie
  • Resultaatgericht
  • Politiek/bestuurlijke sensitiviteit

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op maandag 13 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 10 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 9 februari 2023, 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 9 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 10 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.