Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-29

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Team
Als teamleider Communicatie geef je leiding aan een team van zo’n 35 mensen (25 in de vaste bezetting en 10 in de flexibele schil). Het team werkt in vier clusters: beleid- en bestuurscommunicatie; concerncommunicatie; online communicatie & contentcreatie en, als laatste de flexibele schil. In deze schil werken (tijdelijke) communicatieprofessionals veelal voor een langere periode vanuit specifieke programma’s en projecten. In alle vier de clusters werken de professionals met een coördinerend communicatieadviseur als eerste, inhoudelijk aanspreekpunt.

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het professionaliseren van het team. Van een generiek en klassiek team communicatie dat grotendeels gericht was op het faciliteren van het college van Gedeputeerde Staten, naar een team waar eerder in de beleidscyclus wordt samengewerkt met de diverse projecten, programma’s, teams en domeinen. Er is meer aandacht voor concerncommunicatie – denk hierbij aan corporate communicatie, interne communicatie, arbeidsmarktcommunicatie. Ook is ingezet op een steviger inbedding van contentcreatie om in de onlinecommunicatie beter in beeld te komen: de inrichting van de av-studio, een provinciale beeldbank en een nieuwe webredactie.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
De opdracht bestaat uit twee delen. Allereerst de dagelijkse aansturing van het team communicatie en studio. Het team valt op dit moment onder het domein Organisatieondersteuning en de teamleider vormt een onderdeel van het domeinberaad van dit domein. Van de teamleider wordt verwacht dat deze integraal leidinggevende is van het team en als dienend leider het team zoveel mogelijk zelforganiserend te laten opereren. Daarnaast ligt er een specifieke vraag om in opdracht van de directie tot een advies te komen over de positionering van communicatie binnen de provincie, in lijn met de uitgangspunten van de organisatieontwikkeling in relatie tot de bestaande opgaven binnen het team. In het organisatiemodel wordt communicatie namelijk vooral gezien als ‘ondersteuning’.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2024;
2. Aantoonbare werkervaring binnen een politiek-bestuurlijke omgeving;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als teamleider;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het communicatie werkveld;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Teamleider binnen een middelgrote overheidsorganisatie (ongeveer 800 FTE) (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Teamleider (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als Teamleider voor minimaal 10 medewerkers (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in een complex werkveld, waarbij er verschillende stakeholders verschillende belangen hebben (20 punten);
9. Affiniteit met de thema’s die spelen in de regio (10 punten).

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Prestatiegerichtheid
– Politiek-bestuurlijke sensitiviteit
– Besluitvaardig
– Analytisch

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1 persoon.

CV-eisen
Maximaal 3 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 6 februari van 14.00 uur tot 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever heeft ervoor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
    • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
    • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 30 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, Groningen, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.